2022 metai

pdfm Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 metų III ketvirtį
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2022 m. rugsėjo 30 d.

pdfm Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 metų II ketvirtį
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2022 m. birželio 30 d.

pdfm Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 metų I ketvirtį
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2022 m. kovo 31 d.

2021 metai
pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos vydymo ir kitų ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. (3,45 MB)
pdfm Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 metų II ketvirtį (957 KB)
pdfmBiudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2021 m. birželio 30 d. (1,97 MB)
pdfm
 Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2021 metų I ketvirtį (652 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2021 m. kovo 31 d. (1,73 MB)
2020 metai
pdfm Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis (1,33 MB)
pdfm
 Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 metų IV ketvirtį (649 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. (1,73 MB)
pdfm
 Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2020 m. rugsėjo 30 d. (1,71 MB)
pdfm Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2020 m. rugsėjo 30 d. (655 KB)
pdfm
 Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2020 m. birželio 30 d. (1,65 MB)
pdfm Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2020 m. birželio 30 d. (652 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2020 m. kovo 31 d. (1,73 MB)
pdfm
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2020 m. kovo 31 d. (652 KB)
2019 metai 
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. (2,95 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. (2,56 MB)
pdfm Biudžetnių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2019 09 30 (344 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio 30 d. (2,56 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (642 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (855 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (301 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (307 KB)
pdfm Biudžetnių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2019 03 31  (349 KB)
pdfm Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 metų I ketvirtį (291 KB)
2018 metai 

pdfmSavivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita pagal 2018m. gruodžio 31 d. duomenis (1,30 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.
 (2,60 MB)
pdfmBiudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1,12 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (1,52 MB)
pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (1,97 MB)
pdfm Biudžeto ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (607 KB)
pdfm Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita 2018 m. birželio 30 d. (574 KB)
pdfm Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m birželio 30 d. (2,00 MB)