Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos ataskaitos pateiktos PDF formatu. Jei negalite atidaryti dokumentų, jums reikia savo kompiuteryje įdiegti Acrobat Reader programą. Ją nemokamai galite parsisiųsti iš Adobe interneto puslapio.

2022 METAI

pdfm Finasinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis
pdfm
 Finasinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis
pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

2021 metai

pdfm  2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
pdfm  2021 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis
pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis
pdfm
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

2020 metai
pdfm  2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (7,1 MB)
pdfm  2020 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (9,32 MB)

pdfm
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis (1,54 MB)
pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (1,49 MB)
2019 metai
pdfm 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (5,81 MB)
pdfm 2019 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (9,16 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita (2,68 MB)

pdfm
 Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis (1,89 MB)
pdfm
 Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (2,55 MB)

pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis (1,88 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita (2,27 MB)

pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m kovo 31 d. duomenis (1,83 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (2,76 MB)
2018 metai 

pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (2.91 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita (1,70 MB)

pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (3,68 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita (2,45 MB)

pdfm Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3.15 MB)
pdfm Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (2,05 MB)

pdfm Finansinės būklės ataskaita 2018 m.gruodžio 31d.  ataskaitų rinkinys (6.53 MB)
pdfm
 Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 metų gruodžio 31 d. ataskaita (2.41MB)

2017 metai

pdfm 2017 m. finansinės ataskaitos (5,82 MB)
pdfm 2017 m. aiškinamasis raštas (9,18 MB)