Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka siekia kurti modernias bibliotekas arti klaipėdiečių namų, kur sukurtos lygios galimybės visiems vartotojams patogiai naudotis visų rūšių universaliais informacijos ištekliais kultūriniams, rekreaciniams, savišvietos ir viso gyvenimo mokymosi poreikiams tenkinti.

Sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos pavadinimo pakeitimoKlaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.T2-274.