Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (toliau Biblioteka) tvarkydama jūsų asmens duomenis tampa asmens duomenų valdytoja ir prisiima atsakomybę dėl jūsų pateikiamų asmens duomenų saugumo. Užtikriname, kad jūsų pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, LR Kultūros ministerijos 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. ĮV-673 patvirtintomis taisyklėmis ir jų pagrindu parengtomis Asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje taisyklėmis.
Informuojame, kad užtikrinant asmenų, patalpų ir turto apsaugą Pempininkų ir „Kauno atžalyno“ bibliotekose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo stebėjimas vykdomas vadovaujantis Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Kultūros informacijos išsaugojimo tikslu Bibliotekos renginiai ir edukaciniai užsiėmimai gali būti filmuojami, fotografuojami, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomi renginių nuotraukose ar vaizdo įrašuose. Dalyvaudami bibliotekos renginiuose Jūs sutinkate, kad renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai su jūsų atvaizdu gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.

Į Jūsų klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu/saugojimu atsakys asmens duomenų apsaugos įgaliotinis, direktorės pavaduotoja Eugenija Koveckienė: tel. 8 46 314722. Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises galite pateikti el. paštu metod@biblioteka.lt  arba atvykę į biblioteką (Turgaus g.8) ir pateikę užpildytą prašymo formą .