Metai Projektas Rėmėjas, finansuotojas
2022 - 2023 „Virtuali Klaipėda: istorija ne gąsdina, o kuria!“. Projekto tikslas. Papildžius bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę novatoriškais, kūrybiškumą ugdančiais ir motyvaciją didinančiais Virtualios realybės technologiniais sprendimais, mažinti jaunimo skaitmeninę ir kultūrinę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją, suteikti reikalingų teorinių ir praktinių žinių, kaip įgalinti VR technologijas, kad jos kurtų teigiamas emocijas, lavintų minkštuosius įgūdžius, gilintų technologinį išprusimą, ugdytų profesinę motyvaciją ir kūrybiškumą, taikant įvairias naratyvines simuliacijas skaitmeninio turinio kūrime. Lietuvos kultūros taryba
2022-2023 Mėlynosios bibliotekos“- organizacijos ir inovacijos mėlynajai ekonomikai ir vandens taršos prevencijai. Projekto tikslas. Susipažinti su mėlynosios ekonomikos terminu bei inicijuoti projekto renginius Norvegijoje, Lietuvoje ir Latvijoje, kuriuose kartu su partneriais bus kalbama apie tvarų vandens transportą, vandens taršą, vandens tausojimą ir vandens inovacijas, siekiant skatinti jaunimo aktyvumą mėlynojoje ekonomikoje tiek inovuojant, tiek steigiant nevyriausybines organizacijas, vandens išteklių tausojimo iniciatyvas. Europos Sąjungos programa „Erasmus+“
2022-2023 Europos iššūkis 2022 – Bendruomenės pietūs „Kartu-Skanu!“. Projekto tikslas. Projekto metu kviesime bendruomenę prie bendro stalo, kviesime pietauti kartu ir dalyvauti maisto klubo veiklose. Bendrystė, kartu susėdant prie stalo, yra gili tradicija, reikalinga tam, kad būtume arčiau vieni kitų, palaikytume vieni kitus.
Kviesime ne tik pietauti kartu ir atrasti vieniems kitus, gilius ir įkvepiančius pokalbius, susipažinimus, tačiau ir prisijungti prie maisto klubo, kuriame pristatysime daugybę temų: nuo sveiko maisto receptų, atradimų, iki atsakymo į klausimus: o kur maisto atliekos keliauja toliau ir ar galime patys siekti žiedinės ekonomikos sprendimų savo namuose?
Europos kultūros fondas
2022 Ukrainiečių lietuvių kalbos mokymai. Projekto tikslas. Suteikti asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos žinias. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2022 Knygos apie filosofą Imanuelį Kantą leidybos konkursas Kultūros mecenatas Rimantas Cibauskas
2022 „Imanuelio Kanto pažinimo keliu: nuo Klaipėdos iki Šereitlaukio“. Projekto tikslas. Plėtoti ir aktualizuoti Klaipėdos krašto nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su I. Kanto atminimu, jo protėvių ir mokinių ryšiais, Rytprūsių kultūra ir reikšmingomis kultūros reformomis, atgaivinimą, pažinimą ir informacijos sklaidą regione, nacionaliniu mastu ir užsienyje, prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, per jį supažindinti su krašto istorija ir kultūra. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
2022 „Negalios iššūkis: integracija“. Projekto tikslas. Mažinti įvairią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę bei informacinę atskirtį, inicijuoti ir palaikyti aktyvų bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių institucijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūrybinėse veiklose – sukurti palankias sąlygas meninei saviraiškai ir kūrybiškumui, lavinti neįgaliųjų meninius gebėjimus, skatinti pažinti krašto istoriją, kultūros paveldą, pristatyti veiklas ir pasiektus rezultatus visuomenei. Lietuvos kultūros taryba
2022 Kaip (ne) išpūsti iš musės dramblio?“. Projekto tikslas. „Emocijų lagaminų“, lavinamųjų (pojūčius stimuliuojančių) priemonių bei įrangos pagalba stiprinti vaikų ir tėvų emocinę gerovę, skatinti burtis į vieningą sąmoningą bendruomenę, kuriant saugią, atpalaiduojančią ugdomąją erdvę; rengiant kūrybinius, patyriminius edukacijų ciklus, panaudojant visiems lengvai prieinamus išteklius. Mažinti šeimų, kuriose auga sutrikimų turintys vaikai, atskirtį. Gerinti bibliotekos lankytojams suteikiamų paslaugų kokybę, skatinti bibliotekos darbuotojus ir (ar) tėvus, naudoti projekto metu įgytas žinias ir patirtis bei pritaikyti jas įgyvendinant tęstines kūrybines veiklas visai šeimai. Lietuvos kultūros taryba
2022 Interaktyvi vasaros skaitykla Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
2022 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2022 Vaikų vasaros poilsio programa Žalioji biblioteka“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2022 Konkursas „Klaipėdos knyga – 2021“ UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
2021 „Netikėta Klaipėda: Imanuelio Kanto pėdsakas“. Projekto tikslas – pradėti ir plėtoti Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su I. Kanto atminimu bei jo protėvių ryšiais su miestu, atgaivinimą, pažinimą ir informacijos sklaidą regione bei nacionaliniu mastu, prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, per jį supažindinti su krašto istorija ir kultūra. Lietuvos kultūros paveldo departamentas.
2021 „Aš esu moteris ir kokios mano supergalios?“. Tikslas – įtraukiant į veiklas įvairių sričių atstovus (literatus, psichologus, menininkus, kitus specialistus) ir organizuojant skirtingas kūrybines-edukacines-motyvacines veiklas, ugdyti moterų sąmoningumą, suvokimą apie žmogiškosios savivertės svarbą; skatinti bendrystę, pasitikėjimą savimi, užimtumą bei verslumą per savirealizaciją vienišumo prevencijai ir kovai su juo, siekiant sukurti kokybiško ir pilnavertiško gyvenimo pagrindą. Lietuvos kultūros taryba
2021 „Negalios transformacija: kūrybiškumas ir saviraiška“. Tiklslas – mažinti intelekto sutrikimų ir kitokią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę ir skaitmeninę atskirtį, inicijuoti ir palaikyti aktyvų ir įtraukiantį bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių institucijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūrybinėse veiklose, skatinti saviraišką, palaikyti menines iniciatyvas ir užtikrinti sąlygas jų įgyvendinimui. Lietuvos kultūros taryba
2021 Interaktyvi vasaros skaitykla Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
2021 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2021 Vaikų vasaros užimtumo programa Žalioji biblioteka“
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2021 Konkursas „Klaipėdos knyga – 2020“ UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
2020 „LEGOlendas bibliotekoje – kūrybingiems ir sumaniems vaikams“. Projekto tikslas – Bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę papildžius novatoriškais, populiariais, technologiniais sprendimais bei pasitelkiant įvairių sričių, kaip STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos), nematerialaus paveldo, literatūros ir meno sintezę, ugdyti kūrybišką bendruomenę, įtraukiant vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie kūrybiško lavinimo, kultūrinių, meninių, socialinių ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo. Skatinti vaikų socialinę integraciją, bendruomeniškumą bei aktyvumą.  Lietuvos kultūros taryba
2020 „Interaktyvi biblioteka“. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos muzikos atlikėjais, rašytojais, aktoriais, menininkais, edukatoriais ir kitais kūrybos pasaulio atstovais intensyviai aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdoje, formuoti draugišką, atvirą ir inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką. Lietuvos kultūros taryba
2020 „Vitražai Klaipėdos visuomeninių pastatų interjeruose: istorija ir dabartis“. Projekto tikslas. Inovatyvių technologijų pagalba sukurti ir pristatyti interaktyvią edukacinę programą, kuri papildytų „Virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją“ ir taip užtikrintų informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą (monumentalių dailės kūrinių – vitražų) išlikimą ir prieinamumą kiekvienam. Tokiomis priemonėmis prisidedama ne tik prie informacijos apie meną išsaugojimo ir sklaidos, bet ir prie sėkmingos jaunimo integracijos į mano lauką, kultūros lauko auditorijos plėtros. Lietuvos kultūros taryba
2020 „Biblioteka bendruomenei: (ne)galios įkvėpti“. Projekto tikslas. Pasitelkus kūrybines–terapines veiklas inicijuoti ir puoselėti bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių organizacijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems ugdyti ir atskleisti meninius gebėjimus, skatinti neįgaliųjų socializacijos procesą, tarpusavio komunikaciją, mažinti patiriamą kultūrinę, socialinę ir skaitmeninę atskirtį. Lietuvos kultūros taryba
2020  „Kipšo“ išvarymas, arba patyriminė savigalba“. Projekto tikslas. Ugdyti žmonių sąmoningumą, suvokimą apie savigalbos svarbą kovai ir prevencijai su psichikos ligomis, organizuojant skirtingas kūrybines terapijas ir įtraukiant į veiklas įvairių sričių atstovus – sveikatos specialistus, literatus, kitų sričių menininkus. Per tiesioginį kontaktą su kūryba, atrandant skirtingas raiškas ir naujas savirealizacijos galimybes, atverti kelią į savęs tobulinimą ir kultūros bei meno pažinimą, socialinių ryšių stiprinimą, kaip kokybiško gyvenimo pagrindą.  Lietuvos kultūros taryba
2020 „Interaktyvi bibliotekos palapinė 2020“ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka
2020 Vaikų vasaros užimtumo programa Žalioji biblioteka“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2020 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2020 Konkursas „Klaipėdos knyga – 2019“ UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka 
2019 „Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: praeitis ir dabartis“. Tikslas – pasitelkus inovatyvias technologijas, sukurti ir pristatyti aktualią interaktyvią edukacinę programą, papildant ja „Virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją“, taip užtikrinant informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą išlikimą ir prieinamumą kiekvienam. Tokiomis priemonėmis ne tik prisidedant prie informacijos apie meną išsaugojimo ir sklaidos, bet ir prie sėkmingos jaunimo integracijos į meno lauką, kultūros lauko auditorijos plėtros. Lietuvos kultūros taryba
2019 „Būties riešutėliai“. Tikslas – aktyviai prisidedant prie sumanios visuomenės kūrimo šalyje, originaliomis formomis įsijungti į paauglių ir jaunimo asmeninių bei socialinių kompetencijų ugdymo procesą, kaip pagrindą brandžios, aukštos vidinės kultūros asmenybės formavimesi; sudarant palankias saviraiškos ir saviugdos sąlygas, prisidėti sprendžiant vis didėjančią jaunimo socialinės atskirties problemą, kurią sąlygoja jaunimo nusivylimas savimi, motyvacijos stoka, nepakankamos pragyvenimo pajamos ir kt. Lietuvos kultūros taryba
2019 „Ne/užmirštas miestas“. Tikslas – aktualių, naujos tematikos (vietos kontekste) istorinių paskaitų-diskusijų ir ekskursijų ciklu supažindinti visuomenę su pramoniniu bei jūriniu Klaipėdos miesto paveldu, ugdant jaunuomenės suvokimą, kodėl yra svarbus kultūros paveldas ir kaip jis turėtų būti saugomas šiandien. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
2019 Interaktyvi bibliotekos palapinė 2019“ Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2019 Vaikų vasaros užimtumo programa Žalioji biblioteka“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2019 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2019 Konkursas „Klaipėdos knyga – 2018“ UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 
2018-2019 „Sveikatos kultūros barometras“. Tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, įvairiomis institucijomis, mokslo atstovais, padėti senėjančiai visuomenei ugdyti sveikatos kultūrą, didinti sveikatos raštingumą ir žadinti blėstančią atmintį, taip siekiant sumažinti socialinę, kultūrinę, informacinę ir skaitmeninę atskirtį bei užtikrinti užimtumą ir mokymosi visą gyvenimą galimybę. Lietuvos kultūros taryba
2018-2019 „Info paketas menininkams“. Tikslas – akcentuojant meno vadybos ir kt. informacijos, reikalingos menininkų sėkmingai veiklai kultūros ir meno lauke, reikšmę, pasiūlyti Klaipėdos miesto ir apskrities vyresnės kartos vaizduojamojo ir taikomojo meno kūrėjams bazinių žinių paketą, taip padedant jiems sėkmingai įsitraukti į šiandieninę meno rinką ir veikti joje. Lietuvos kultūros taryba
2018-2019 „Inovacijų laboratorija rytdienos kartai“. Tikslas – papildžius bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę novatoriškais, kūrybiškumą ugdančiais ir motyvaciją didinančiais technologiniais sprendimais, mažinti vaikų ir jaunimo skaitmeninę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją, ugdyti profesinę motyvaciją ir kūrybiškumą, skatinti bendruomeniškumą bei aktyvumą. Lietuvos kultūros taryba
2018 „Skaitymai teatro šviesoje“. Tikslas – per tiesiogine patirtimi grįstą pažintį su teatro ir literatūros meno sritimis, šių meno sričių sintezę ir eksperimentines formas, įtraukti vaikus ir jaunimą į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie paauglių ir jaunimo kūrybiškumo lavinimo, kultūrinių, meninių ir socialinių kompetencijų ugdymo. Lietuvos kultūros taryba
2018 „Su/rasta Klaipėda“. Tikslas – aktualių ir patrauklių istorinių paskaitų bei ekskursijų ciklu supažindinti visuomenę su Klaipėdos miesto istorija, nuo mažens ugdant klaipėdiečių suvokimą, kodėl mums svarbus kultūros paveldas ir kaip turėtų būti jis saugomas. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
2018 „Istorijos galiūnas“. Tikslas – surengti tematiškai aktualų ir kartu atraktyvų renginį – Šimtmečio paminėjimą, sutelkiantį įvairaus amžiaus Klaipėdos apskrities gyventojus ir užsienio lietuvių bendruomenės narius, paskatinant dar kartą pasigilinti į Lietuvos praeities istorinius įvykius ir įvertinti jų įtaką šiandienos gyvenimo būdui bei pasvajoti apie šalies ateitį.  Lietuvos kultūros taryba
2018 „Interaktyvi bibliotekos palapinė 3“. Tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdos senamiestyje, formuoti draugišką, atvirą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką, taip prisidedant prie Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės paminėjimo renginių. AB „Telia“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
2018 Vaikų vasaros užimtumo programa Žalioji biblioteka“. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2018 Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
2018 Konkursas „Klaipėdos knyga – 2017“ UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

 

 

Ankstesni projektai (2016–1998 m.)

2017 m. 

 • „STOP – knyga!“. Tikslas – pasitelkiant netradicinius būdus, skatinti miesto bendruomenę leisti laisvalaikį su knyga, taip priartinant knygas prie žmonių.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybė
 • „Nugalėk elektroninių paslaugų baimę“. Tikslas – pasitelkiant bendruomenę, įvairias institucijas skatinti vyresniojo amžiaus žmones aktyviau naudotis elektroninėmis paslaugomis, padėti nugalėti baimes, siekiant sumažinti kultūrinę, socialinę, informacinę ir skaitmeninę atskirtį ir užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą bei mokymosi visą gyvenimą galimybę.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, dienraštis „Klaipėda“.
 • „Medijos – kas, kodėl ir kaip?“. Tikslas – ugdyti jaunimo gebėjimus prasmingai, efektyviai, kūrybiškai naudotis ir kurti kokybišką tekstinį, vizualinį ir audiovizualinį turinį medijose, pasitelkiant kritinį mąstymą bei pagarbą autorinėms teisėms. 
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, KU Socialinių mokslų fakulteto Medijų laboratorija.
 • „Dingęs paveldas“. Tikslas – patrauklių istorinių paskaitų ciklu bei interaktyviomis ir inovatyviomis edukacijomis supažindinti jauną žmogų su jo gyvenamo miesto istorija bei ugdyti jo suvokimą, kodėl ir kaip turėtų būtį saugomas nekilnojamasis kultūros paveldas.
  Rėmėjas, finansuotojas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
 • Vaikų vasaros užimtumo programa Žalioji biblioteka“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 • Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
 • „Krašto ženklai“. Tikslas – pasitelkus senosiose, Klaipėdos krašto istoriją menančiose fotografijose, atvirukuose, paveiksluose užfiksuotus vaizdus sudaryti galimybę mažai kultūroje dalyvaujantiems žmonėms ugdyti savo kūrybinį potencialą, gilinti žinias ir aktyviai dalyvauti kultūrinėje bei kraštotyrinėje veikloje.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
 • „Teatralizuoti Ievos Simonaitytės kūrybos vakarai „O buvo taip...“. Tikslas - prasmingais, įdomiais bei įtraukiančiais renginiais, konkursais paminėti 2017-uosius Ievos Simonaitytės metus ir tokiu būdu siekti išsaugoti bei populiarinti Klaipėdos krašto įvairialypį kultūrinį bei literatūrinį paveldą.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.
 • „Interaktyvi bibliotekos palapinė 2“. Tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdos senamiestyje, formuoti draugišką, atvirą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką, taip prisidedant prie Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės paminėjimo renginių.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybė
 • „Sulėkime skaityti į gūžtas“. Tikslas – patraukliais renginiais, žaidimais ir edukacija ugdyti girdinčiųjų, silpnai girdinčiųjų ir kurčiųjų vaikų skaitymo įgūdžius, didinti skaitymo motyvaciją ir tarpusavio bendravimą. 
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2016“
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2016 m.

 • „Pagauk bangą: įvaldyk naujas medijas“. Tikslas – ugdyti jaunimo gebėjimus efektyviai, kūrybiškai, prasmingai naudotis ir kurti kokybišką turinį skaitmeninėmis technologijomis, suvokti naujųjų medijų naudojimo priežastis ir analizuoti bei vertinti viešąją informaciją, pasitelkiant kritinį mąstymą.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • „Kalbantys pastatai“. Tikslas – skleisti ir populiarinti skaitmenintas Klaipėdos miesto nekilnojamąsias kultūros vertybes bei jose gyvenusių/gyvenančių kultūros šviesuolių atminimą.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • „Kitokia realybė bibliotekoje“. Tikslas – papildžius bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę novatoriškais, kūrybiškumą ugdančiais ir motyvaciją didinančiais technologiniais sprendimais, mažinti jaunimo skaitmeninę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją, ugdyti profesinę motyvaciją ir kūrybiškumą, skatinti bendruomeniškumą bei aktyvumą.
  Rėmėjas, finansuotojas: LR Kultūros ministerija
 • „Gyvoji kraštotyra“. Tikslas – sudaryti sąlygas senjorams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūrinėje bei kraštotyros veikloje, fiksuojant autentiškus praėjusių laikų gyvensenos prisiminimus.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
 • Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji biblioteka“
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 • „Interaktyvi bibliotekos palapinė“. Tikslas – bendradarbiaujant su Klaipėdos kultūros ir meno įstaigomis, aktyvinti kultūrinę veiklą Klaipėdos senamiestyje, formuoti draugišką, atvirą, inovatyvų požiūrį į šiuolaikinę biblioteką, taip prisidedant prie Bibliotekų metų paminėjimo renginių.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybė, „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, UAB „Baltic Pallets“, UAB „Verslo žinios“
 • „Kultūros edukacija pajūryje vaikams ir suaugusiems“. Tikslas – sudaryti sąlygas Klaipėdos pajūrio gyvenviečių bendruomenėms ir pajūryje poilsiaujantiems miesto svečiams dalyvauti kultūrinėje edukacinėje veikloje, tokiu būdu biblioteką formuojant kaip traukos centrą.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • „STOP – knyga!“. Tikslas – pasitelkiant netradicinius būdus, skatinti miesto bendruomenę leisti laisvalaikį su knyga taip priartinant knygas prie žmonių.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • „Mano šeima skaitė, skaito ir skaitys“. Tikslas – patraukliais renginiais ir edukacija ugdyti vaikų skaitymo įgūdžius, didinti skaitymo motyvaciją įtraukiant šeimos narius į patirties dalijimąsi ir domėjimąsi skaitymo istorija.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2015“
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2015-2016 m.

 • „Šeimos istorija – išsaugok atmintį“. Tikslas – bendromis kūrybinėmis veiklomis, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas, suburti Klaipėdos miesto šeimas giminės istorijos fiksavimui ir tokiu būdu paskatinti daugiau laiko praleisti kartu.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įgyvendinamas projektas „Bibliotekos pažangai 2“, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Klaipėdos miesto savivaldybė.

2015 m.

 • „Kibernetiniai karai“. Tikslas – patraukliomis jaunimui veiklomis ugdyti gebėjimus kritiškai vertinti bei analizuoti žiniasklaidos priemonėmis perduodamą  informaciją, atpažinti tikrą žiniasklaidos pranešimų esmę, tokiu būdu motyvuojant jaunus žmones aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • „Pas skaitytojus keliaujanti biblioteka“. Tikslas – inovatyviais būdais atverti bibliotekoje sukauptus informacijos lobius jaunimo tautiškumo, patriotiškumo, bendruomeniškumo jausmams ugdyti.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • „Jaunimo meninė saviraiška“. Projekto tikslas – ugdyti jaunimo kūrybiškumą, meninius ir bendruosius įgūdžius, sukuriant palankesnes sąlygas ir teigiamą aplinką socializacijai, formuojančiai kultūros ir meno vartotoją.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
 • Vaikų vasaros užimtumo programa „Žalioji biblioteka“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 • Vaikų vasaros skaitymo programa „Biblioteka – privačių seklių biuras“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
 • „Biblioteka, burianti šeimą“. Tikslas – Klaipėdos miesto bendruomenės aktyvinimas, kultūros prieinamumo didinimas įtraukiant visą šeimą į edukacines, menines, kultūrines veiklas ir renginius bibliotekoje visus metus.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2014“
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2014 m. 

 • Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
 • „Viskas apie jūrą – nuo vėtrungės iki stintos uodegos“. Tikslas – Lietuvos pajūrio kultūrinio identiteto saugojimas, ugdant vaikų ir jaunimo kultūros paveldo sampratą.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba
 • „Moksliukai – madingi: mokslinės literatūros bumas“. Tikslas – patraukliais renginiais jaunimui, aktyvinti mokslo populiarinimo literatūros skaitymą, pasitelkiant ne tik knygas, bet ir naująsias technologijas bei gerinti skaitymo prestižą.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Verslo žinios“. 
 • „Išmok plaukti: informacinis raštingumas suaugusiems“. Tikslas – ugdyti suaugusiųjų gebėjimus išmaniai naudotis tradicinėmis ir naujomis visuomenės informavimo priemonėmis, kritiškai vertinti jų pateikiamą turinį, tokiu būdu užtikrinant aktyvų naujovišką ir saugų dalyvavimą pilietiniame gyvenime.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos kultūros taryba
 • „Klaipėdos nekilnojamasis kultūros paveldas: realus ir virtualus“. Tikslas – puoselėti, atskleisti ir plėtoti nekilnojamojo kultūros paveldo naudą ir svarbą Klaipėdos bei globalinei bendruomenei, pasitelkiant kompiuterines technologijas, edukacines veiklas.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos Respublikos kultūros paveldo departamentas
 • „Skaitmeninės kompetencijos išmaniam bibliotekininkui“. Tikslas – skatinti bibliotekų darbuotojus būti varomąja pokyčių jėga žinių visuomenėje ir tapti veiksmingais informacijos išteklių bei paslaugų teikėjais, vartotojų švietėjais.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2013“
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2013 m.

2012 m.

 • „Skaitom lietuvių literatūrą! Pradedam nuo Maironio“, skirtas Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Tikslas – aktyvinti lietuvių literatūros skaitymą.
  Rėmėjas, finansuotojas: Kultūros rėmimo fondas
 • „Autorių teisės ir viešosios informacijos panaudojimas“
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 • „Skaitymas – mūsų šeimos tradicija“. Tikslas - skatinti tėvus skaityti kūdikiams ir mažamečiams vaikams knygas bei suteikti žinių ir įgūdžių, kaip mokyti ir raginti vaikus skaityti.
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 • Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
 • Vaikų vasaros užimtumo programa „Darbščiųjų rankų galia“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
 • Vaikų vasaros skaitymo programa-žaidimas „Myliu Klaipėdą“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, S. Jokužio leidykla - spaustuvė
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2011“.
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2011 m. 

 • „Tavo kultūros metaduomenys“. Tikslas - kuo plačiau atskleisti kokias galimybes mūsų kultūros raiškai pasaulio tautų bendrijoje sudaro skaitmeninio kultūros paveldo turinys. 
  Rėmėjas, finansuotojas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 • „Klaipėdos meno bendruomenė. 1965 - “. Tikslas – surinkti ir išsaugoti dabartinės Klaipėdos meno pradininkų kūrybinį palikimą, populiarinti jų indėlį miesto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime.Pilnatekstės duomenų bazės apie 4 Klaipėdos menininkus sukūrimas (Algirdas Bosas, Arūnas Sakalauskas, Angelina Banytė, Juozas Vosylius).
  Rėmėjas, finansuotojas: Kultūros rėmimo fondas
 • Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
 • Vaikų vasaros skaitymo programa-žaidimas „Man vasarą miške patinka“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
 • Vaikų vasaros poilsio programa „Atradimų akademija“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2010“.
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2010 m.

 • Vaikų vasaros skaitymo programa-žaidimas „Čipolinas ir draugai“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
 • Kultūrinių renginių programa „Pėdink į Girulius“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Girulių bendruomenė
 • „Bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo skatinimas kuriant skaitmeninį turinį“. Projekto rezultatas – vaizdo filmas apie Girulių gyvenvietę „Pėdink į Girulius“.
  Rėmėjas, finansuotojas: projektas „Bibliotekos pažangai“ (M.ir B.Geitsų fondas)
 • Vaikų vasaros dienos stovykla „Žaliosios pamokos Giruliuose“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2009“.
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2009 m.

 • Literatūros skaitymai ir dainavimai.
  Rėmėjas, finansuotojas: Kultūros rėmimo fondas
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2008“.
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2008 m.

 • Vaikų vasaros skaitymo programa „Pažinimo obuoliai“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir LR Kultūros ministerija
 • Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir skaitymo skatinimo programa „Pozityvus mąstymas – iš knygų“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, LR Kultūros ministerija
 • Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa „Noriu kurti, mokausi kurti, kuriu“. Sukurtas forumas, kuris pasitarnaus kūrybinės vyresniųjų klasių moksleivių savirealizacijos plėtojimui, jaunimo kultūros idėjų banko kaupimui.
  Rėmėjas, finansuotojas: LR Kultūros ministerija
 • Vaikų socializacijos programa „Vaikų vasaros skaitymo stovykla“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2007“.
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2007 m.

 • „Klaipėdos krašto tautodailė ir dailės dirbiniai“Virtuali Klaipėdos krašto dailės galerija papildyta nauja tautodailės sekcija. 
  Rėmėjas, finansuotojas: LR kultūros ir sporto rėmimo fondas
 • Vaikų vasaros skaitymo programa „Skaitau – svajonių miestą statau“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka
 • Vaikų vasaros poilsio socializacijos programa „Vaikų vasaros skaitymo stovykla“
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 • „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“. Modernizuojamas Melnragės filiale įsikūręs VIC.
  Rėmėjas, finansuotojas: Aljansas „Langas į ateitį“, LR Vidaus reikalų ministerija, Europos Sąjunga. 
 • Pilietinio ir tautinio ugdymo programa ir projektas „Išsišluokime kalbos šiukšles“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos apskrities viršininko administracija 
 • Konkursas „Klaipėdos knyga – 2006“
  Rėmėjas, finansuotojas: UAB „Mūsų laikas“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

2006 m.

2005 m.

 • „Vaikų vasaros skaitymo stovykla - Vasaros dienos centras“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybė
 • „Etnokultūros paveldo sklaida bibliotekose“: Skaitymo skatinimo programa-žaidimas vaikams „Mes užaugom grožio karalijoj“. Naktinių skaitymų programa jaunimui „Linksmoji mitologija“. Renginių ciklas „Etninės ir kosmopolitinės kultūrų susiliejimas ir takoskyros“.
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos apskrities viršininko administracija
 • „Veikli ilgaamžystė“.
  Rėmėjas, finansuotojas: LR Švietimo ir mokslo ministerijaŠiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje

2004 m.

 •  Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Seku seku pasaką“, skirta H.K. Anderseno 200-osioms gimimo metinėms pažymėti.
  Rėmėjas, finansuotojas: Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje
 • „Nuo draudžiamo žodžio iki išlaisvintos minties“ (edukacinių renginių programa, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui).
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos apskrities viršininko administracija

2003 m.

 • „Viešas interneto centras bibliotekoje“
  Rėmėjas, finansuotojas: Aljansas „Langas į ateitį“

2002-2003 m.

 • „Europiečiai, arčiau Europos“
  Rėmėjas, finansuotojas: Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje

2002 m.

 • „Klaipėdos miesto nekilnojamosios vertybės“ (skirtas Klaipėdos miesto 750-mečiui).
  Rėmėjas, finansuotojas: Klaipėdos miesto savivaldybė
 • Viešas interneto centras Melnragės bibliotekoje“
  Rėmėjas, finansuotojas: Aljansas „Langas į ateitį“
 • „Taikus internetas ir kompiuterinio raštingumo pagrindai vyresnio amžiaus žmonėms“
  Rėmėjas, finansuotojas: Atviros Lietuvos fondas

2001 m.

 • „Bibliotekos modernizavimo plėtimas – naujos galimybės vartotojams“
  Rėmėjas, finansuotojas: LR Kultūros ministerija

2000 m.

1999 m.

 • „Mokykimės žaisdami“
 • „Vaikų biblioteka – vaikų informacijos, švietimo ir kultūros centras“
  Rėmėjas, finansuotojas: Atviros Visuomenės institutas
 • „Fonoteka jaunimo bibliotekoje - kokybiškos audio/ video informacijos galimybė“
  Rėmėjas, finansuotojas: Atviros Lietuvos fondas

1998 m.

 • „Interneto skaityklos kūrimas Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje“
  Rėmėjas, finansuotojas: Atviros Visuomenės institutas ir Atviros Lietuvos fondas