Reginos Maželytės -Taurinskienės kūrybos paroda „Spindulys pro debesį“.

Apie Parodą

Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos
Meno skyriaus galerijoje, J. Janonio g. 9
Reginos Maželytės -Taurinskienės kūrybos paroda „SPINDULYS PRO DEBESĮ“.
Atidarymas 2024 m. birželio 10 d. 17.30 val.

Parodos eksponavimo laikas 2024 06 10 – 2024 07 05.

Ši kukli Reginos Maželytės -Taurinskienės paroda, tai dukros Rasos Taurinskaitės noras pristatyti ir priminti savo Mamą ne tik kaip pedagogę, akvarelės plenerų organizatorę, bet kaip išskirtinio braižo kūrėją.
Grafikė Regina Taurinskienė iškeliavo amžinybėn 2020 metų lapkričio 23 dieną. Dailininkės namuose liko daugybė jos moksleivių grafikos darbų ir visai kuklus pačios dailininkės kūrybinis palikimas: retai rodyti, daugeliui visai nematyti R. Taurinskienės grafikos darbai, piešiniai ir akvarelės. Moksleivių darbus dukra Rasa išdalino autoriams, dalį kolekcijos padovanojo Meno bibliotekai, o pluoštą mamos darbų perdavė saugojimui neseniai įkurtam Algio Kliševičiaus dailės fondui prie Klaipėdos regioninio valstybės archyvo. A. Kliševičiaus dailės fondo misija - archyvuoti klaipėdiečių menininkų kūrinius ateities kartoms ir tiek gyvai, tiek virtualiai supažindinti su uostamiesčio menininkų kūryba.

Ilgai galvojome kaip pavadinti grafikės Reginos Taurinskienės parodą. Reikėjo kažko labai šilto, jautraus ir asmeniško. Rasa sako, kad jai mama visados primindavo saulės spindulį, prasiveržusį pro debesį. Toks motyvas dažnai kartojosi ir Reginos Taurinskienės kūriniuose. Matyt, ne be priežasties. Pati Regina Taurinskienė buvo šviesos spindulys savo dukrai, anūkei, mokiniams ir artimiesiems.
„Ji buvo optimistė, ir visada tai pabrėždavo. Kamuojama ligos, ji nepasidavė, visą laiką tikėjo, kad sunkumai laikini, kad tuoj saulės spindulys ir vėl prasiverš pro debesį,“ - mamą prisimena Rasa.
Regina Maželytė -Taurinskienė buvo tikra pedagogė: mokė jaunąją kartą sudėtingų grafikos technikos subtilybių. Jos moksleivių grafikos darbai visada pasižymėjo išraiškingomis, daugiaplanėmis ir vaizdingomis kompozicijomis, kuriose skleidėsi poetiniai ir literatūriniai motyvai. Ji buvo reikli, principinga ir kartu motiniškai jautri savo mokiniams, rūpinosi jų kūrybos sklaida, rengė parodas. Regina taip pat buvo aktyvi LDS Klaipėdos skyriaus akvarelininkų sekcijos narė, labai rūpinosi organizaciniais reikalais ir kitų dailininkų kūrybos parodomis. Apie save kaip kūrėją negalvojo arba tam tiesiog nelikdavo laiko. Rūpestis kitais buvo labai svarbi jos gyvenimo dalis.
Regina Taurinskienė buvo kukli ir reikli sau. Dukra Rasa dažnai ragindavo mamą surengti autorinę parodą, bet Regina vis rasdavo priežasčių vernisažą atidėti. Ji nemanė, kad yra puiki piešėja, kad jos nulietos akvarelės ir grafikos darbai yra profesionalūs ir išskirtiniai. Todėl personalinės R. Taurinskienės parodos Klaipėdoje buvo rengiamos retai.
Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje birželio mėnesį eksponuojamoje parodoje pristatomi Reginos Taurinskienės kūriniai iš asmeninės dukros kolekcijos ir šiai parodai paskolinti grafikos darbai ir akvarelės iš Klaipėdos regioninio valstybės archyvo, A. Kliševičiaus dailės fondo.
                                                                                                                                                                                                                                                                             Birutė Skaisgirienė

 

R. Maželytė -Taurinskienė. Apie autorę. 

R. Maželytė -Taurinskienė gimė Utenoje. Mokėsi Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje. Lietuvos valstybiniame dailės institute studijavo dailės pedagogiką ir grafiką.
1970–1976 metais Vilniaus dailės institute Reginos Maželytės -Taurinskienės kurse studijavo gausus būrys talentingų grafikų: Taida Balčiūnaitė, Saulius Chlebinskas, Gintaras Gesevičius, Danutė Gražienė (Kairytė), Tatjana Kazimierėnienė, Romas Orantas, Jadvyga Orantienė (Kaštaunaitė), Daina Steponavičiūtė, Birutė Stančikaitė, Gerardas Šlektavičius, Danielius Binkis, Algis Gelgotas. Jų studijų metais Grafikos katedrai vadovavo Juozas Galkus, dėstė ne tik vyresnės kartos profesoriai Jonas Kuzminskis, Vytautas Jurkūnas (vyr.), Antanas Kučas, Leonas Lagauskas, bet ir tokie legendiniai meistrai kaip Stasys Krasauskas, Rimtautas Vincentas Gibavičius, dirbo tapytojai Linas Katinas ir Algirdas Petrulis.
Baigusi studijas R. Maželytė-Taurinskienė pagal paskyrimą atvyko į Klaipėdą ir iki 2020 metų dėstė piešimą ir grafiką vaikų Adomo Brako dailės mokykloje, dailę Eduardo Balsio, Vydūno gimnazijose, Rubliovo vidurinėje mokykloje. Buvo dailės konsultantė Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose.
Dailės parodose R. Maželytė-Taurinskienė dalyvavo nuo 1976 metų. Yra surengusi asmeninių kūrybos parodų Klaipėdoje, Skuode, Palangoje, Telšiuose, Kretingoje, Šilutėje ir kituose miestuose. Iliustravo rašytojų V.Vitkausko, N. Kepenienės, O. Davydavičiūtės, K. Kauko, D. Roberts poezijos ir prozos knygas. Nuo 1977 metų - LDS narė.
Grafikė išraižė estampų, ekslibrisų, taikomosios grafikos kūrinių, nuliejo akvarelių. Jos kūrybai būdingas realus, nesudėtingas ir romantiškai atspindėtas tikrovės vaizdas. Kartu su kitais dailininkais ji sukūrė freskų, sieninės tapybos kūrinių vaikų darželiams – lopšeliams, individualiems bei visuomeniniams interjerams.

 https://bbf.lt/ezawA