2022 m. gruodžio 28 d. Klaipėdos m. sav. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos direktorei Bronislavai Lauciuvienei, kultūrinės veiklos koordinatorei Vidai Narveišytei, Meno skyriaus vedėjai Birutei Skaisgirienei ir „Kauno atžalyno“ padalinio vedėjai Daivai Kapturovai įteiktos LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto padėkos. Bibliotekos darbuotojams dėkojama už šiuolaikišką požiūrį į edukacijas, inovatyvias idėjas ir geranorišką bendradarbiavimą su Klaipėdos miesto švietimo įstaigomis.

Šiais metais biblioteka didelį dėmesį skyrė bendradarbiavimui su švietimo įstaigomis, bibliotekos edukatoriai kartu su mokytojais organizavo integruotas pamokas. „Mes norime atskleisti biblioteką kaip patyrimo, pažinimo vietą, kurioje pasitelkus knygas, informacines technologijas, meną, taikant įvairius kūrybingus metodus ir priemones galima mokyti ir mokytis kitaip. Svarbu įtraukti moksleivius į procesus, skatinti jų kritinį mąstymą, bendravimą, pasitikėjimą vieni kitais“, – sako bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė.

Planuojama ir toliau intensyviai tęsti integruotų pamokų organizavimą I. Kanto viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose, stiprinti išteklius bei būti atviromis, šiuolaikiškomis, patraukliomis erdvėmis švietimo bendruomenei.