Projekto tikslas. Plėtoti ir aktualizuoti Klaipėdos krašto nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su I. Kanto atminimu, jo protėvių ir mokinių ryšiais, Rytprūsių kultūra ir reikšmingomis kultūros reformomis, atgaivinimą, pažinimą ir informacijos sklaidą regione, nacionaliniu mastu ir užsienyje, prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, per jį supažindinti su krašto istorija ir kultūra.

Terminas: 2022 m. gegužės 1 d. – spalio 30 d.

Projektas finansuojamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Tikslinė auditorija – įv. amžiaus ir išsilavinimo Klaipėdos krašto gyventojai ir svečiai, besidomintys Klaipėdos krašto istorija, materialiu ir nematerialiu kultūros paveldu.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto veiklomis siekiama gaivinti pamirštą (ar tiesiog neatskleistą) kultūros paveldą. Projekto metu kartu su partneriais parengtas kultūros paveldo maršrutas-ekskursija „I. Kanto pažinimo kelias“ (Klaipėda–Šilutė–Pagėgiai), kuris vėliau bus perkelta į audio gidą, kvies susipažinti su unikalia Klaipėdos krašto istorijos dalimi, siejama su I. Kanto protėviais, garsiuoju filosofu, jo pasekėjais ir Rytprūsių kultūra. Skirtinguose Klaipėdos krašto paveldo objektuose pristatomi renginiai-ekskursijos bus žinia Lietuvai ir pasauliui apie artėjančias I. Kanto 300-ąsias gimimo metines ir Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-ąsias metines.

Projekto partneriai. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto akademine bendruomenė, Klaipėdos kultūros turizmo ir informacijos centras, Šilutės Hermano Zudermano draugija, Pagėgių savivaldybės kultūros centras, Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, visuomenės ir kultūros veikėjas, kultūrinių veiklų iniciatorius iš Vokietijos Jorg Nass.

Projekto vadovas:
Loreta Liutkutė,
846448336,
bibliogr@biblioteka.lt 

 

Renginių ciklas „I. Kanto motyvas: istorija, kultūra, menas“

Ekskursijos „Imanuelio Kanto pažinimo kelias“ audiogidas