Projekto tikslas. Mažinti įvairią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę bei informacinę atskirtį, inicijuoti ir palaikyti aktyvų bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių institucijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems dalyvauti kūrybinėse veiklose – sukurti palankias sąlygas meninei saviraiškai ir kūrybiškumui, lavinti neįgaliųjų meninius gebėjimus, skatinti pažinti krašto istoriją, kultūros paveldą, pristatyti veiklas ir pasiektus rezultatus visuomenei.

Terminas: 2022 m. kovo 1 d. – 2022 spalio 31 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Projektu įgyvendinamas neįgaliųjų gyvenime itin svarbus žingsnis – integracija. Bendradarbiaudami su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos viltis“, BĮ neįgaliųjų centru „Klaipėdos lakštutė“, Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Klaipėdos socialinių paslaugų centru „Danė“, VšĮ „Likimo laiptai“, Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija ir kt. organizacijomis aptarėme, kokie žingsniai ir veiklos yra reikalingiausios ir gali užtikrinti neįgaliųjų integraciją. Neįgaliųjų grupėms trūksta aktyvaus, įtraukiančio tarpusavio bendradarbiavimo, galimybės integruotis į pilnavertį visuomeninį gyvenimą (Lygybės Sąjunga. 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategija). Todėl šio projekto veiklos kryptingai orientuotos inicijuoti, paskatinti ir palaikyti bendradarbiavimą tarp neįgaliuosius telkiančių organizacijų, užtikrinti tarpusavio komunikaciją, paskatinti ir sustiprinti neįgaliųjų bendruomenių interesus, siekti kiekvieno tai bendruomenei priklausančio nario aktyvaus įsitraukimo į projekto kultūrines, edukacines ir kūrybines veiklas. Projekto veiklos parengtos siekiant laipsniškai skatinti neįgaliųjų socializacijos procesą, skatinti kūrybiškumą, įtraukti į konkrečias kultūrines-edukacines veiklas, mažinti socialinę ir kultūrinę atskirtį.

Projekto vadovas:
Loreta Liutkutė,
846448336,
bibliogr@biblioteka.lt 

 

Patirties dalinimosi konferencijos „Negalios jungtys: patirtys ir alternatyvos“ vaizdo įrašas

Konkurso „Haiku Klaipėdos miestui“ parodos atidarymas

Patirties dalinimosi konferencija „Negalios jungtys: patirtys ir alternatyvos“

Kviečiame dalyvauti konkurse „Haiku Klaipėdos miestui“

Kultūros paveldo maršrutas-ekskursija „Gražiausios Klaipėdos senamiesčio istorijos“

Paskaita „Efektyvi komunikacija: pagrindiniai sėkmingo bendravimo principai“

Edukacinės dirbtuvės „Ieškant tvarumo: vilnos virsmas“ kartu su menininke Oksana Graužiniene