Asmenys norintys naudotis bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą.

Prašome susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklėmis (atsisiųsti PDF):
1 priedas: Vartotojo registracijos kortelė.
2 priedas: Dėl asmens iki 16 metų registravimo.

Registracija:

 • Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos skaitytojais gali tapti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir svečiai nepriklausomai nuo amžiaus.
 • Registruojantis pateikiamas asmens tapatybės dokumentas. Vaikams iki 16 metų – vaiko pasas arba gimimo liudijimas kartu su moksleivio pažymėjimu.
 • Registruojantis užpildoma darbuotojo pateikta vartotojo registracijos kortelė (1 priedas). Vaikai iki 16 metų pateikia tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką (2 priedas)

Skaitytojo pažymėjimas:

 • LIBIS skaitytojo pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį:
  – suaugusiems – 3,00 Eur;
  – vaikams iki 14 metų – 1,50 Eur;
  – Neįgalumą turintiems bei pensinio amžiaus žmonėms – 1,50 Eur;
  – vaikų namų auklėtiniai – nemokamai.
 • Pažymėjimas galioja visose LIBIS tinklo bibliotekose, jose užsiregistravus.
 • Skaitytojo pažymėjimą įsigyti/pasikeisti/persiregistruoti galima visuose Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos padaliniuose.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka tvarkydama jūsų asmens duomenis tampa asmens duomenų valdytoja ir prisiima atsakomybę dėl jūsų pateikiamų asmens duomenų saugumo. Užtikriname, kad jūsų pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, LR Kultūros ministerijos 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. ĮV-673 patvirtintomis taisyklėmis ir jų pagrindu parengtomis Asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje taisyklėmis.
Informuojame, kad užtikrinant asmenų, patalpų ir turto apsaugą Pempininkų bibliotekoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo stebėjimas vykdomas vadovaujantis Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Kultūros informacijos išsaugojimo tikslu bibliotekos renginiai ir edukaciniai užsiėmimai gali būti filmuojami, fotografuojami, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomi renginių nuotraukose ar vaizdo įrašuose. Dalyvaudami bibliotekos renginiuose Jūs sutinkate, kad renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai su jūsų atvaizdu gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
Į Jūsų klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu/saugojimu atsakys asmens duomenų apsaugos įgaliotinis, direktorės pavaduotoja Eugenija Koveckienė: tel. 8 46 314722. Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises galite pateikti el. paštu metod@biblioteka.lt  arba atvykę į biblioteką (Turgaus g. 8) ir pateikę užpildytą prašymo formą.