Klaipėdos apskrities žmonių su fizine negalia alternatyvaus meno centras (AMC) 

Vadovė: Jolanta Starodubcevienė
Adresas: Taikos pr. 29-39, LT-91145 Klaipėda
Kontaktai: tel.: 8-46 368191, 8 684 39158
el. paštas: eugenija@puslapiai.lt, starodubceviene@gmail.com

Organizacijos istorija
AMC įkurtas 2001 m. sausio 12 d. Pradžioje jo nariai vykdė savo veiklą Lietuvos neįgaliųjų draugijos Klaipėdos skyriaus patalpose adresu Zauerveino 12A, nes beveik visi tuo metu buvo ir šios draugijos nariais. Tačiau atsirandant vis didesniems nesutarimams su neįgaliųjų draugijos tuometiniais vadovais teko palikti tas patalpas. Kitas patalpas surasti padėjo tuometinis SODROS Klaipėdos skyriaus viršininkas V.Rudzevičius "Vėtrungės" viešbutyje.

Deja, tuo teko džiaugtis tik 2 metus, nes SODRA pardavė viešbučio antrą aukštą, kur ir buvo AMC kabinetas, o naujieji šeimininkai nepanoro padėti neįgaliesiems. Tad teko atsisakyti nuolatinės būstinės.

Tačiau veikla dėl to nenutrūko. Parodoms ir renginiams patalpas suteikia kitos organizacijos, bibliotekos, klubai. Buvusio Miniatiūrų teatro artistai dažnai repetuodavo AMC vadovės namuose.

2011 m. AMC šventė savo 10-metį. Po gražaus jubiliejaus buvo skaudžių netekčių, tačiau AMC nariai išsirinko jaunesnius vadovus, kurie neleido sustoti centro veiklai ir bando įgyvendinti naujas kūrybos idėjas, siekia platesnio bendradarbiavimo rato.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai
Neįgaliųjų meninis ugdymas, jų psichologinė reabilitacija per kūrybą. Mūsų kredo: "reikia būti ugnim, kad per lietų pas tave pasišildyt galėtų".

Veikla
Organizuoja rankdarbių, paveikslų, nuotraukų parodas. Ruošia bendrus renginius su kitomis NVO. Dalyvauja koncertuose, išvykose. Organizuoja mokymo seminarus.

Naujų narių priėmimas
Priima gabius menui neįgaliuosius. Pakanka raštu pareikšti norą dalyvauti kurioje nors meno srityje.

Klaipėdos miesto folkloro klubas „Šeimyna“ 

Vadovė: Danutė Krakauskienė
Adresas: Liepojos g. 20-6, LT-92298, Klaipėda
Kontaktai: tel.: 8-46 350032, 8 605 88336

„Tautos dainos yra tyriausias sielos perlas, ir jei tauta žūna, dažnai ji dar gyvena savo dainose.“
(L. Rėza, 1825m., Karaliaučius)

„Šeimyna“ - tai šeimos drauge,
„Šeimyna“ - tai mes visi čia,
„Šeimyna“ - tai šnekta Lietuvos
Nuo Biržų iki Klaipėdos
(Iš klubo kolektyvinės dainos)

Organizacijos istorija
Klubas įkurtas 1994 m. rugpjūčio 15 d.

Veikla
Savo veikla klubas propaguoja lietuvių tarmes: dainuojamos įvairių regionų dainos, šokami senoviniai vakaronių šokiai. „Šeimyna“ organizuoja koncertus, vakarones, draugiškus susitikimus su kitais folkloro kolektyvais. Labdaros koncertus ligoniams bei neįgaliesiems.

„Šeimyna“ dainuoja ir šoka ne tik Klaipėdoje. Pabuvota įvairiuose rajonuose, vykdant programą „Miestas - kaimui“. Tai Klaipėdos, Kretingos, Šilalės, Šiaulių rajonai. Mus matė ir girdėjo Tauragėje, Kupiškyje, Skuode, Utenoje, Kaune, Vilniuje.
Mūsų draugai - lietuvių bendrija „Rūta“ Liepojoje (Latvija). Dažną Vasario 16-ąją švenčiame kartu.
Klubas „Šeimyna“ - tarptautinių folkloro festivalių dalyvis, pvz.: „Parbėg laivelis“ Klaipėdoje, „Iš Tėvonijos versmės“ Utenoje ir kt.

Folkloro klubas „Šeimyna“ - tai žmonių laisvalaikio praleidimo būdas, poreikio bendrauti įgyvendinimas. Žmonėms reikia bendrauti, reikia keliauti, žmonėms reikia gyventi. O pagyvenusiems - kuo prasmingiau ir gražiau eiti į saulėlydį.

Klaipėdos miesto jungtinė pagyvenusių žmonių bendrija (KJPŽB) 

Vadovė: Aldona Marija Gedvilienė
Adresas: Smilties Pylimo g. 3-4,
LT-92250, Klaipėda
Kontaktai: tel.: 8 620 33739, 8 666 73965
el. paštas: amgedv@gmail.com, aldonamarija2@takas.lt 

Organizacijos istorija
Bendrija įkurta 2012 m. balandžio 5 d. Įkūrimo iniciatorius Vidas Sutkus.

Organiacijos tikslai ir uždaviniai:
„Tikslas – Klaipėdos miesto pensininkų VIENYBĖ ir PAGALBA vieni kitiems, o taip pat pagalba, asmeniškai raštu besikreipiantiems. Atstovauti savo narių ekonomminiams, socialiniams, kultūriniams poreikiams ir ginti juos visų lygių valdžios institucijose. Svarbu, kad narių santykiuose vyrautų savanoriškumo, geranoriškumo, humanizmo, tolerancijos, supratingumo ir demokratiškumo nuostatos.

Vienas svarbiausių tikslų – pensininkų klubo - miesto bendruomenės – senjorų rūmų įkūrimas ir vystymas (jeigu kitaip neįmanoma) - projektavimas ir statyba,. (ši mintis puoselėjama nuo 2009.05.12).
Veikla grindžiama JPŽB narių iniciatyva, galimybėmis ir pageidavimais.“

Veikla
Bendrijoje veikia 14 klubų (teatro- muzikos klubas; sodininkų klubas; literatų klubas; savanorystės klubas; kulinarijos - sveikos mitybos klubas; rankdarbių klubas; diskusijų klubas; stalo žaidimų klubas; turizmo klubas; sekmadieninių, su šiaurietiškom lazdom pasivaiksčiojimo klubas; baseino mėgėjų klubas; sporto salės lankytojų klubas; istorijos mėgėjų klubas;liaudies papročių ir tradicijų paveldo išsaugojimo klubas.), nariai pasirenka pagal pageidavimą. Pats aktyviausias sodininkų: bendraujame su KU Botanikos sodu, direktorė Ona Rūta Žilienė sudarė dviejų metų sodininkystės nuostabią studijų programą, nariai lanko ir domisi be praleidinėjimų. Yra aktyvus šiaurietiško vaikščiojimo klubas, yra pramogų organizatorių grupė – vadinami Žalieji, kurie organizuoja vieną kartą mėn. gimtadienių Šventę ir sveikiname visus tą mėnesį gimusius ir t.t. Aktyvus rankdarbių klubas...Kiti klubai gal dar taip smarkiai neįsibėgėjo, tačiau ruošiasi...Diskusijų klubas veikia dažnai – susirenkame du kartus savaitėje ir kai susitinkame – tai diskusijų netrūksta. Turime savo internetinį laikraštėlį...

Naujų narių priėmimas
Į bendriją nariai priimami visi sulaukę pensinio amžiaus. Susitikimai vyksta kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 16 val. kavinėje „Troba“ Debreceno g. 61.

Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija 

Vadovė: Kristina Buslajeva
Adresas: Teatro g. 7-7,LT-91247 Klaipėda
Kontaktai: buslajeva@gmail.com 

Organizacijos istorija
Asociacija įkurta 2005m. Įkūrėjas ir pirmasis asociacijos vadovas, šviesios atminties Vidas Sutkus. Jam išėjus Anapilin, metus vadovavo Danutė Krakauskienė. 2012m.gegužės 14 d. nauju vadovu išrinkta Kristina Buslajeva.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai
pripažinti ir kuo plačiau naudoti aktyvių žmonių sukauptą gyvenimo patirtį, kūrybinius gebėjimus;
bendradarbiauti su kitų miestų bei kaimyninių šalių pagyvenusiais žmonėmis;
spręsti pagyvenusių žmonių desocializacijos problemas,
sukurti aktyviai kultūrinei saviraiškai būtinas sąlygas.

Veikla
Šiai dienai asociacija vienija 12 kolektyvų (per 500 narių), kurie vykdo kultūrinę veiklą, pagrindą sudaro daugelį metų įdirbį turintys klubai: "Šeimyna", Aklųjų centras "Spingsulė", "Klaipėda", "Rūta", kiti dainuojantys ir grojantys kolektyvai bei būrelis pavienių narių. Visi kolektyvai dirba pagal individualius planus ir pagal asociacijos planus.

Esame pastovūs miesto kultūrinių renginių dalyviai. Tai Joninės, Jūros šventės koncertų dalyviai, Mindaugo karūnavimo dienos, burlaivių šventės ir t.t. Jau trečius metus šventėme asociacijos iniciatyva siekiamą įteisinti Močiutės ir Senelio šventę. Visada esame Tarptautinės Pagyvenusių žmonių šventės dalyviai.

Esame labdaros koncertų senelių namuose dalyviai, žengiame pirmus žingsnius dalindami labdaras prieš didžiąsias metų šventes. Koncertuojame įvairiose kviestinėse vakaronėse. Visada pirmieji dalyviai sausio 13-sios minėjime.

Naujų narių priėmimas
Asociacijos kolektyvai visada atviri senjorams, ieškantiems bendravimo, norintiems šokti, dainuoti, ar kitaip save realizuoti. O esant bėdai - paguosti, patarti ar tarpininkauti, kiek tai leidžia mūsų žinios, bei kitaip sušelpti savo bendraamžius.

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro liaudiškos muzikos ansamblis „Senoliai“

Vadovė: Elena Šalkauskienė, Jonas Petrauskas
Adresas: Daržų g. 10, LT-91246 Klaipėda
Kontaktai: tel.: 8-46-410108
el.paštas: senoliai@etnocentras.lt, elena.salkauskiene@gmail.com, j.p.joginta@gmail.com 

Klaipėdos miesto socialiai remtinų gyventojų klubas „Rūta“

Vadovė: Zita Čekanauskienė
Adresas: Kalnupės g. 13-3
Kontaktai: tel.: 8 645 32588
el. p. zzonne@gmail.com 

Organizacijos istorija
Klubas susikūrė 1994 m. Darbo r veiklos 15-likos metų jubiliejų atšventė 2009 m. Mišrus vokalinis ansamblis ir kapela ruošia įvairius renginius: koncertus, vakarones, susitikimus.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai
padėti bendrauti;
įtraukti į bendrą meninę ar kitokią veiklą;
padėti atsikratyti vienišumo ir nostalgijos.

Veikla
Lanko ir globoja sergančius ir nelaimės ištiktus bičiulius. Švenčia šventes ir gimtadienius. Gastroliuoja-koncertuoja, priima ir draugauja su kitais klubais. Koncertuoja miesto renginiuose. Vyksta į ekskursijas.

Naujų narių priėmimas
Mėgstantys dainuoti, šokti kviečiami stoti į klubą.

Klaipėdos Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) vokalinis ansamblis „JūrAinė“ 

Vadovė: Virginija Manšienė
Kontaktai: tel. 8 616 77976
el.p. virginija.mansiene@gmail.com 

Organizacijos istorija
Ansamblis „JūrAinė“ yra įkurtas 2008 metais. Iki 2012 metų ansambliui vadovavo Petras Januška.

Veikla
Ansamblis aktyviai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.
2012, 2014 ir 2016 metais senjorai dalyvavo respublikiniame chorų ir ansamblių festivalyje „Jei daina širdy, esame jauni“ Vilniaus Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitete.
2014 ir 2017 metais ansamblis sėkmingai pasirodė tarptautiniame senjorų folkloro festivalyje „Laukiam, sveteliai, mes jūsų“ Marijampolės TAU.
2014 metais ansamblis dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ Klaipėdoje.
2015 metais ansamblis nuvyko į Valmierą (Latvija) ir dalyvavo tarptautiniame senjorų festivalyje.
2017 metais ansamblis dalyvavo respublikiniame istorinės dainos konkurse „Aušta aušrelė“ Joniškyje ir laimėjo Joniškio mero specialųjį prizą.
„JūrAinė“ dažnai koncertuoja Klaipėdos miesto renginiuose, gieda bažnyčiose, dalyvauja įvairiuose projektuose. Ansamblyje dainuoja 18 moterų ir solistas baritonas Vytautas Kliukinskas. Ansamblio repertuarą sudaro lietuvių liaudies dainos, Mažosios Lietuvos folkloras bei originalūs Lietuvos ir kitų šalių kompozitorių kūriniai.

Lietuvos pensininkų sąjunga (LPS) „Bočiai“ Klaipėdos pajūrio bendrija 

Vadovė: Janina Žemaičiūnienė
Adresas: Žardininkų 8-80, LT-94235, Klaipėda
Kontaktai: Tel.: 861452907
janina.zem@gmail.com 

Organizacijos istorija
Organizacija įsikūrė 1996 metais. Bendrijos tikslas buvo suburti bendraminčius pagyvenusius žmones bendram kūrybiniam darbui, kultūringam laisvalaikio praleidimui, kovai su vienišumu. 2011m. šventė 15 metų veiklos jubiliejų. Pirmasis „Bočių“ pirmininkas buvo Petras Leksius, vėliau Vilius Mertinsas, Odeta Birutė Aleksandravičienė, o nuo 2012-ųjų metų vadovauja Janina Žemaičiūnienė.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai:
ugdyti jaunosios kartos meilę savo Tėvynei, jos kultūriniam palikimui;
supažindinti su senovės papročiais, tautiniais šokiais, liaudies dainom;
kovoti su vyresnio amžiaus žmonių ligom - propaguoti sveiką gyvenimo būdą;
skatinti kūrybinę veiklą.

Veikla.
Per šį laikotarpį „Bočiai“ apkeliavo gražiausias bei sakraliausias Lietuvos vietas: vienuolynus, Šiluvą, Orvido akmenų muziejų, lankėsi Kryžių kalne. Išklausė aibes paskaitų įvairiomis mokslinėmis, meninėmis ir pilietinėmis temomis.
Mišrus 30-ies žmonių choras sėkmingai koncertuoja Jūros šventės, pagyvenusių žmonių dienos renginiuose, mugėse, senelių ir vaikų globos namuose, yra Jubiliejinės Mažosios Lietuvos dainų šventės dalyvis. Bendraudami su kitais LPS „Bočiai“ kolektyvais Lietuvoje ne kartą yra koncertavome Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Šilalėje, Kelmėje, Naujojoje Akmenėje, Palangoje, Šakiuose, Kaltinėnuose. Ilgą laiką veikė tautinių šokių ratelis.
Mes esame aktyvūs ir gyvename visavertį gyvenimą, nuo kurio stengiamės neatsilikti. Visai kitaip jaučiamės, kai toks didelis būrys artimais tapusių žmonių švenčiame savo gimtadienius ir kalendorines šventes. Visai nesenai užmezgėme draugiškus ryšius su Kretingos „Bočių“ kolektyvu, buvome pakviesti dalyvauti Šiaulių „Bočių“ surengtoje konferencijoje Gamtosaugos tema ir Tėvo dienos paminėjime Šiauliuose.

Naujų narių priėmimas.
Naujus narius priima su senųjų „Bočių“ rekomendacijomis. Ypač laukiami chore dainuoti galintys ir norintys vyrai.

Pagyvenusių žmonių bendrija „Pajūrio krantai“

Vadovė: Birutė Sivickienė
Adresas: Rumpiškės g. 2-29, LT-91131 Klaipėda
Kontaktai: tel.: 8-46 259217, mob.tel.: 8 603 60747 (pirmininkės)
pajuriokrantai@one.lt 

Organizacijos istorija
Bendrija įkurta 1998 m. gruodžio 3d. Bendrame narių susirinkime Birutė Sivickienė išrinkta pirmininke.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai
padėti bendrauti;
skatinti užimtumą;
padėti atsikratyti vienišumo.

Veikla
Organizuoja poezijos vakarus su rašytojais, skaito savo poeziją. Suburtas moterų vokalinis ansamblis, kuris labdaringai koncertuoja Senelių globos namuose, Vaikų globos namuose, ligoninėse. Organizuoja renginius miesto žmonėms, rengia rankdarbių parodas. Lanko ir globoja sergančius ir nelaimės ištiktus klubo narius.

Naujų narių priėmimas
Priimami visi norintys tapti bendrijos nariais. Privaloma: mokėti nario mokestį, kurį bendrija panaudoja atsitikus nelaimei ir laikytis bendrijos įstatų.

Pagyvenusių žmonių klubas „Klaipėda“ 

Vadovė: Julija Samuilienė
Kontaktai: tel.: 8 600 93061

Organizacijos istorija
Klubas įkurtas 1993 m. Aktyvesnė veikla prasidėjo nuo 1997 m., kai pirmininke buvo išrinkta Marta Petrauskienė. Klubas organizuoja renginius kiekvieną mėnesį.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai
kultūrinė ir socialinė veikla;
pagyvenusių žmonių saviraiškos skatinimas;
pagyvenusių žmonių švietimas;
kultūros paveldo populiarinimas.

Veikla
Įkurtas lektoriumas, vykdomas projektas "Mažosios Lietuvos etninės kultūros paveldo aspektai". Aktyvus vokalinis ansamblis "NENDRĖ". Organizuojamos pažintinės ekskursijos. Nariai padeda vieni kitiems ligos, nelaimės atveju.

Naujų narių priėmimas
Priimami nauji pensininkai, sutinkantys mokėti nario mokestį, laikytis klubo įstatų, galintys ir norintys dalyvauti kultūrinėje veikloje.

Pensininkų bendrija „Sidabro gija“ 

Vadovė: Marija - Nijolė Ivanauskienė
Adresas: Utenos g. 33, LT- 92310, Klaipėda
Kontaktai:  tel.: 8 46 385167, 8 67038067

Organizacijos istorija
Bendrija "Sidabro gija" įkurta 1993 04 07 kaip visuomeninė nevyriausybinė organizacija. Vykdo socialinę-kultūrinę programą.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai:
spręsti pagyvenusių žmonių užimtumo problemas;
suaktyvinti jų bendravimą, susitikimus su bendraamžiais ir bendraminčiais;
suteikti galimybę jų saviraiškai.

Veikla
Bendrijoje veikia mišrus choras. Taip pat organizuojamos vakaronės vyresnio amžiaus žmonėms. Vakaronių metu koncertuoja choras. Vaidinimai, intermedijos, veikia parodėlės. Koncertuoja Senelių ir Vaikų globos namuose, ligoninėse, dalyvauja miesto renginiuose.

Naujų narių priėmimas
"Sidabro gija" choras dalyvauja visuose miesto renginiuose. Maloniai kviečiame norinčius dainuoti chore vyrus.

Senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos zunda“ 

Vadovė: Irena Toliušienė
Kontaktai: tel. 8 685 08010,
el.p. tzunda@inbox.lt 

Šokis – tai sveikatos, džiaugsmo ir gyvenimo šaltinis, nepakeičiama liaudies kūrybos dalis.

2011 metais susikūręs senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos Zunda“ aktyviai dalyvauja Klaipėdos miesto ir Lietuvos kultūriniame bei visuomeniniame gyvenime.

Per penkerius metus mūsų senjoros šoko įvaruose tarptautiniuose festivaliuose Latvijoje, Čekijoje, Estijoje, Lenkijoje.

Kasmet organizuojame tarptautinius senjorų festivalius „Senjorų šokių pynė Klaipėdai“ ir su šia programa dalyvaujame Klaipėdos Jūros šventės renginiuose. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai plojo Čekijos, Estijos, Latvijos, Suomijos ir Lietuvos šokėjams.

2015 metais „Klaipėdos Zundos“ kolektyvui buvo patikėta organizuoti Valstybės dienos šventinę programą, kurioje dalyvavo net 10 senjorų šokių kolektyvų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Be tarptautinių festivalių, organizuojame bendras šventes su kitų bendruomenių senjorais, koncertuojame Klaipėdos senjorų asociacijos renginiuose.

Šokome Vilniuje, Kaune, Prienuose, Birštone, Šiauliuose, Kretingoje, Šventojoje, Plungėje, Telšiuose, Kelmėje ir kitose šalies vietovėse, aplankydamos Jų lankytinas vietas.

Be šokių aktyviai dalyvaujame labdaringoje veikloje. Esame „Maisto banko“, Gausių šeimų centro savanorės, pageidaujamos Vaikų laisvalaikio centre.

„Pasenti – nedidelis menas, menas – nugalėti senatvę!“ Šis teiginys aktualus mums, senjorų šokių kolektyvui „Klaipėdos Zunda“!

Viešoji įstaiga „Trečiasis amžius“

Vadovė: Birutė Petraitienė
Adresas: Sportininkų g. 21-38, LT-92263
Kontaktai: tel. 8 686 29495,
el.p. birute.petraitiene46@gmail.com,
www.facebook.com/treciasisamzius.lt 

Organizacijos istorija
Įstaiga įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybėje 2002 11 12. Nariai - pensinio amžiaus neįgalieji. Jau 2003 m. įvykdyti du miesto tarybos remiami projektai. Tai - sveikatos mokykla ir socialinė programa "Trečiasis amžius 2003". Kitais metais ypač išvystytas socialinis darbas, didesnį dėmesį skiriant vienišiems pagyvenusiems žmonėms.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai
visuomeninis darbas su pensinio amžiaus II-III gr. neįgaliaisiais ir jiems prilygstančiais žmonėmis;
integracija į visuomenę meninės saviraiškos priemonėmis;
savanorių aktyvistų ugdymas.

Veikla
Įstaigos veikla orientuota į sergamumo profilaktiką. Tai - turizmas, sportas, poezijos ir muzikos terapija.
2004 m. išleistas savos kūrybos leidinys "Laikykis, mažoji širdie".
2005 m. saviraiškos rezultatas - laukiamas almanachas "Saulėjauta".
Per 3 metus surengtos net penkios kultūrinio darbo stovyklos, daugybė susitikimų su įžymiais meno veikėjais.

Visuomeninė organizacija „Vakaro žaros“ 

Vadovė: Nastazija Kaupienė
Adresas: I.Simonaitytės g. 8-119, LT-95131 Klaipėda
Kontaktai: tel.: 8 686 29518
el. paštas nastazijakau@gmail.com 

Organizacijos istorija
Visuomeninė organizacija "VAKARO ŽAROS" susikūrė 2003m. spalio mėn. ir pradžioje veikė kaip nedidelis choras, kuriam vadovavo Nijolė Domarkienė. Per pirmuosius metus kolektyvas surengė apie 20 koncertų Klaipėdos miesto ir rajono salėse, įvairiose įstaigose. Per metus buvo pastatyta ir atlikta N. Domarkienės mini opera "Vytauto Didžiojo pabėgimas". Po metų, sumažėjus narių skaičiui, liko vokalinis ansamblis, kuris aktyviai dirbo ir koncertavo. Ansamblio meno vadove tapo Janina Žemaičiūnienė. Keitėsi repertuaras, atlikimo stilius. Ansamblis daug dirbo, kūrė, koncertavo ir pelnė didelį populiarumą, kasmet surengdamas 25-30 koncertų, renginių. Ansamblis siekė aukštesnio meninio lygio, daug dėmesio skyrė ir sceninės kultūros tobulinimui, repertuarui. Nuo 2006 m. dalyvauja kas antrus metus vykstančiame respublikiniame vokalinių ansamblių šventėje-konkurse "Šilų aidai", kasmet sėkmingai pasirodome "Dainuojančių mokytojų" festivalyje Klaipėdoje, autorinių dainų festivalyje "Vėjopatis" Rusnėje, Lietuvos Šaulių Sąjungos meno kolektyvų apžiūrose. Koncertinės kelionės nusitęsė iki Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Liepojos, Šilalės, Biržų, Druskininkų, Šakių, Dubingių, Molėtų, Kretingos, Palangos, Gargždų, Rusnės, kitų Lietuvos miestelių. Tai koncertai įvairių renginių, Jūros šventės bei valstybinių švenčių metu. Per metus surengiama 25-30 koncertų Klaipėdoje ir išvykose. 2007m. ansamblis įrašė ir išleido savo kompaktinį diską "Vakaro žaros", kuriame meno vadovės Janinos Žemaičiūnienės sukurtos dainos. 2008m. Baltijos TV įrašė keturias dainas iš šio disko ir jos skamba pageidavimų koncertuose, per radiją. Nuo 2005 m. sėkmingai vadovauja ir organizuoja veiklą organizacijos vadovė pirmininkė Birutė Ona Kriščiukaitienė.

Organizacijos tikslai ir uždaviniai
pagyvinti ir paįvairinti pagyvenusio amžiaus žmonių gyvenimą dalyvaujant meninėje veikloje;
paįvairinti savo gyvenimą ir suteikti jam prasmę, sudarant galimybę bendrauti su kitais panašaus amžiaus žmonėmis.

Veikla
Ansamblis kuria, dainuoja ir savo darbais dalinasi su mylinčiais muziką ir grožį. Dalyvaujame konkursuose, festivaliuose, daug koncertuojame ir keliaujame. Dar daug dainų, gal būt pačių gražiausių reikia padainuoti. Ateikite pasiklausyti ir praleisti savo laisvalaikį.

Naujų narių priėmimas
Laukiamos galinčios dainuoti ir mylinčios dainą.

Žemaičių kultūros draugijos Klaipėdos miesto skyriaus folkloro klubas „Žemaičių alkierius“ 

Vadovė: Janina Zvonkuvienė, Seniūnė Vida Čepulienė, Raštininkė Adelė Šeputienė
Adresas: Šaulių g. 21, LT-92233
Kontaktai: tel.8 46 31875, 8 698 12267, 8 603 82359

Klubo istorija ir veikla
„Žemaičių alkierius“ – natūralus „produktas“ iš kaimo.
Dar prieš kokius penkerius metus Klaipėdoje sunku būtų buvę sutikti žemaitį, kuris nežinotų „Žemaičių alkieriaus“. O ką atsakyti dabar,– kas jis toks yra? Ar apskritai jis dar yra? Yra, nors jo jau nebematyti vietinės televizijos ekranuose. Tačiau šis kolektyvas yra išlikęs daugelio kaimiškosios kultūros mylėtojų širdyse.

„Tai ne kolektyvas. Tai judėjimas, nuolat primenantis mums apie svarbiausius dalykus“,- taip „Žemaičių alkierių“ apibūdino viena ilgametė žemaičių stebėtoja.

O svarbiausias dalykas mums yra mūsų šaknys. Jos visada yra žemėje, ant kurios auga žolė ir beržynai, kurią vagoja upės ir upeliūkščiai, ant kurios dunkso kalvos – daug jų žmogaus rankų supiltos. Nes ant šios žemės žemaitis nuo seno gyvena ir kuria. Ir kovoja, kai to prireikia. Tarp kalvų, girių ir pievų vingiuoja keliai ir keleliai, jais šimtmečių šimtmečius vaikščiojo jaunas ir senas. Iš kiemo į kiemą, iš kaimo į kaimą. Neplatus buvo tas pasaulis, bet gilus ir be galo tvirtas. Kaip ir žodis, nesugadintas rašto vingrybių, kaip ir išmintis, nesudarkyta informacijos krušos. O gamta – pažini ir sava. Ji valdovė, bet geraširdė – jei tinkamai elgiesi.
Žemaičiai – dvasingi Saulės vaikai, išsilaikę iš senų senovės, uždaresnio būdo, jautresnių širdžių. Dainos daugiausiai ramios, lyrinės, o jei „šonki, tronki“, tai jau tikrai naujesnė...

Modernėjantis pasaulis naujais plūgais baigia užversti paskutinius kaimiškosios kultūros likučius. Tačiau dar vaikšto žmonės, kuriuos augino beraščiai kaimo išminčiai, dar likę atmintyje šiek tiek dainų, o muzikantai dar moka melodijų, ne iš gaidų, o „iš ausies“. Moterys dar žino kaimiškų papročių.
Visa tai, kas dar išlikę ir natūralu, „Žemaičių alkieriaus“ nariai renka kaip vaistažoles į vieną kupolę – džiaugiasi patys, siūlo kitiems...

„Žemaičių alkierius“ – kaip Žemaičių kultūros draugijos Klaipėdos miesto skyrius – gyvuoja nuo 1989 m. pavasario. Pirmasis pakėlė miesto visuomenę dalyvauti ne valdiškuose, bet mūsų pačių organizuotuose liaudiškai paprastuose renginiuose. Be išankstinių režisūrų ir visada be jokių pinigų!
Ir žmonės ėjo miniomis! Nes tai buvo Pirmojo Sąjūdžio laikas – kiekvienas norėjo kuo giliau įkvėpti tautiškosios dvasios, atverti burną savo motinų kalbai, grąžinti mintį prie ilgaamžių papročių. Gegužinės, Atvelykiai, pintuvės, vakarojimai, senoviški giedojimai, tradicinės krikščioniško kalendoriaus šventės, vakarėliai, ąžuolų dienos, Joninės, Žolinės..., pažintinės kelionės po istorines ir kultūrines Žemaitijos vietas, po išskirtinių asmenybių sodybas – visa tai “Žemaičių alkieriaus” gyvenimas.
Reikėjo ir jėgų visa tai organizuoti, vesti, neapvilti.
Tautiškais drabužiais apsirengęs „Žemaičių alkierius“ išvaikščiojo visus labiau žinomus Žemaitijos piliakalnius, išklausydamas ir mokytų žinovų, ir vietinių žmonių pasakojimus. Kelionių skaičius jau įkopė į trečiąjį šimtą. Šimtams žemaičių kaimuose ir miesteliuose surengta įvairiausių švenčių.

„Žemaičių alkieriaus“ nevaržo finansinės problemos – tuo jis ir patvarus. Nes neturi nei sąskaitų bankuose, nei buhalterių, nei apmokamų vadovų. Nuolat jungiantis apie 30 – 40 narių, egzistuoja „iš savo kišenės“ ir „Alkieriaus“ veiklos prasmę bei grožį suprantančių geradarių dėka: vieni suteikia patalpas, kiti išperka transportą kelionėms.
„Žemaičių alkieriaus“ tautiški drabužiai – pačių pasisiūti, muzikantai – kaimiški, bet neabejotino talento, dainos – tos, kurias dar dainavo paskutinis natūralus kaimas.

Nesustyguoti, nenušlifuoti, nedresiruotų žingsnių „Žemaičių alkierius“ ateina laisvu paprastu žingsniu – kaip per savo tėviškės kiemą.