Socialinis taksi

Labdaros organizacijos 
Pavadinimas Kontaktai Veikla
Klaipėdos miesto socialinės paramos centras                                                                     Taikos pr. 76
Tel. (8 46) 31 11 85                                                              
Kontaktinis asmuo: Diana Stankaitienė
Priima ir konsultuoja socialinės paramos skyrimo klausimais, išmoka įvairių rūšių socialines pašalpas, padeda apgyvendinti neįgalius asmenis valstybiniuose pensionatuose ir Klaipėdos miesto Globos namuose. Labdara rūbais, nemokamo maitinimo paslaugos. 
Labdaros valgyklą administruoja:
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ 
Baltijos pr. 103
Tel. (8 46) 341338 
Maitinimas teikiamas asmenims (bedarbiai, neįgalieji, senjorai), deklaruotiems Klaipėdos mieste, kurių pajamos neviršija 2,2 VRP, (šiuo metu 224 Eur) per mėnesį. Kitos sąlygos aptariamos atvykus per konsultacinę valandą darbo dienomis nuo 10.00 iki 11.00 val. 
Evangelikų liuteronų labdaros ir kultūros draugija „Sandora“ Turgaus g.35
Tel. (8 46) 390956 
Kontaktinis asmuo: Indrė Norvilienė
Sandora rūpinasi vienišų, senelių, invalidų, ligotų žmonių globa. Rengia senjorų - senelių šventes. Atidaryta labdaros valgykla. 
Visų šventųjų cerkvės „Gailestingumo brolija“  Liepų g. 45A
Tel. (8 46) 412711 
Teikiamos socialinės paslaugos. 
Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus draugija  Taikos pr. 107
Tel. (8 46) 410107 
Kontaktinis asmuo: Danguolė Drungilienė
Vienišų, ligotų ir socialiai remtinų žmonių globa jų namuose, labdara vaistais 
Marijos Taikos Karalienės parapijos „Caritas“ Taikos pr. 29A
Tel. 8 687 58020 
Teikiama labdara ir parama skurdžiai gyvenantiems Klaipėdos miesto žmonėms. 
Šv. Kazimiero parapijos „Caritas“ Kretingos g.40
Tel. (8 46) 414232 
Labdara rūbais, avalyne, maitinimas.
Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos „Caritas“ Puodžių g.13
Tel. (8 46) 315091
Kontaktinis asmuo: Aldona Drungilaitė
Šv. Juozapo Darbininko parapijos „Caritas“ Smiltelės g. 27
Tel. 8 682 67358
Dvasios vadas kan. Petras Merliūnas. Vadovė Sigita Lukošienė.
Konsultuoja žmones, paremia maistu ir rūbais.
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ Baltijos pr. 103
Tel. 8 673 96 563,
(8 46) 341338
Kontaktinis asmuo: Raimondas Danupas.
Teikiama parama – maisto produktų išdavimas skurstantiems žmonėms ir organizacijoms, turinčioms paramos gavėjo statusą. Veikia labdaros valgykla.
Maltos ordino pagalbos tarnyba Tel. 8 676 08033 Teikiama socialinė priežiūra, remia maistu vienišus ligotus senelius.
Klaipėdos grupės vadovas Darius Einars. Jaunųjų maltiečių vadovė Sigita Bračkienė.
„Išganymo armija Lietuvoje“ Tiltų g. 18
Tel. 8 612 468 98
Dvasinė ir socialinė pagalba Klaipėdos miesto gyventojams.
 
Dienos centrai 

Dienos socialinės globos instuticijose teikiamos paslaugos:

 • laisvalaikio organizavimo;
 • užimtumo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, bendradarbiavimo;
 • asmens higienos;
 • psichologo pagalba;
 • kineziterapeuto, masažo;
 • transporto;
 • maitinimo;
 • sveikatos priežiūros.

BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „DANĖ“ (Kretingos g. 44, tel. (8 46) 497614, 8 615 79762)

BĮ Neįgaliųjų centras „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ (Panevėžio g. 2, tel. (8 46) 416 060, Lakštučių g. 6, tel. (8 46) 383402)

Dienos socialinė globa asmens namuose, pagalba į namus
Pavadinimas  Kontaktai  Veikla 
BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras Taikos pr. 76
Tel. (8 46) 311185
Vadovė Diana Stankaitienė
Pagalbos į namus teikimas, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas.
BĮ Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“ Tel. (8 46) 416 065 Vadovė Danutė Daukantienė 
Pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose.
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“, programa „Senjoro“  Tel. +37060102734 (koordinatorė Indrė),
+37064324176 (socialinė darbuotoja Vita)
Pagalba/globa namuose Klaipėdoje gyvenantiems senjorams
VšĮ „Ori senatvė“ Taikos pr. 28
Tel. 8 606 92164 
Vadovė Vida Ričkienė.
Slaugos ir socialinės priežiūros paslaugos vienišiems, garbingo amžiaus asmenims. 
UAB „Salumeda“
Tel. (8 46)247267, 8 609 86114 Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, dienos socialinė globa, kineziterapija.
Globos ir rūpybos namai
Pavadinimas  Kontaktai  Veikla 
Klaipėdos miesto globos namai Žalgirio g. 3A
Tel. (8 46) 482028, 8 684 39377
Direktorius – G.Harner. 
VšĮ Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai Taikos pr. 29A
Tel. (8 46) 49 33 76, (8 46) 31 50 78, 8 657 46035 
Direktorius kun.
Mindaugas Šlaustas
Apgyvendinimas, 
Maitinimas
Socialinio darbo paslaugos
Asmens sveikatos priežiūra ir slauga
Asmens higienos ir buitinės paslaugos
Religiniai patarnavimai
Klaipėdos miesto nakvynės namai Viršutinės g. 21
Tel. 8 (46) 31 12 04
8 (46) 41 08 80 (soc. darbuotojų padėjėjai, dirbantys 24 val. per parą)
Dubysos g. 39
Tel. (8 46) 41 54 73 (soc. darbuotojų padėjėjai, dirbantys 24 val. per parą)
8 683 57203
Direktorė – Alma Kontrimaitė
Laikinas apgyvendinimas.