Inga Šmitienė

inga.smitas@gmail.com
Tel. +370 68651288Gimė  1974 07 01 Klaipėdoje.
Baigė Klaipėdos „Aukuro“ gimnaziją.
Baigė Klaipėdos vaikų (dabar Adomo Brako) dailės mokyklą.
1994-2000 m. studijos Vilniaus dailės Akademijos Klaipėdos vizualinių komunikacijų katedroje, įgijo bakalauro ir magistro laipsnius.
1998-2011 m. dirbo įvairiose įstaigose vizualinio dizaino srityje.
Nuo 2011 m. dirba pedagoginį darbą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje.
Nuo 2018 m. Inga Šmitienė įsijungia į kūrybinę veiklą, su grafikos kūriniais dalyvauja parodose.
Nuo 2021 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Mano meninės, kūrybinės sistemos centras sukasi aplink žmogų. Žmogus - veikėjas, kuris bando suprasti kuo užsipildo mūsų vaizduotė ir jausmai kai kuriomis gyvenimo akimirkomis, tuo pačiu tai ir vidinis savęs ieškojimas. Kuriamas figūras visada vaizduoju judesy tai lyg žmogaus kūno judėjimo seka, atspindinti žmogaus ir visatos pastovią būseną – judėjimą. Judėjimas – energija. Judėjimas – mintis. Judėjimas – gyvybė. Visi elementai yra organiškai persipynę ir neatskiriami vienas nuo kito, kartais juntami, bet nematomi. Tai lyg filosofija, kuri padeda suprasti save ir suvokti savo vietą šiame pasaulyje. Judesio trajektorijos fiksavimas leidžia į pasaulį pažvelgti kitomis akimis – sustabdyti transliuojamo jausmo akimirką.https://www.atviraklaipeda.lt/2020/02/24/inga-smitiene-grafika-mane-pasirinko/
https://lt-lt.facebook.com/KlaipedosAdomoBrakoDailesMokykla/