Ona Šimaitytė - Račkauskienė

Portreto autorius Petras Šmitas.

Gimė 1943 09 10 Vanagiškių kaime, Panevėžio r.  Vanagiškių km.  Mirė 2014 11 28.
1965 – 1972 m. grafikos studijos Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).
Nuo 1972 m. pradėjo dalyvauti dailės parodose. Dažniausiai tai ekslibrisų parodos, rengiamos šalyje ir užsienyje. Daug jos darbų iškeliavo į tolimus kraštus, į įvairias kolekcijas ir muziejus, daugelis laimėjo konkursus, pažymėti premijomis ir diplomais. 
Nuo 1980 m.  LDS narė.
Kūrė estampus, taikomąją grafiką, ekslibrisus, monotipiją, piešė pastele, bet dažniausiai rinkosi ofortą. 
Yra pelniusi apie 30 apdovanojimų grafikos srityje.
Menininkė žavėjosi alpinizmu, kūrė eiles.

Dailėtyrininkų įžvalgos:
Lietuvos istorija, kultūros paveldas, lietuvių liaudies kūrybos – tautosakos, mitologijos, meno klodai – sudaro O. Šimaitytės-Račkauskienės kūrinių idėjinį ir vaizdinį pagrindą. Jos grafikos motyvai paprasti: paukštis, medis, lizdas, knyga, liaudiška skulptūrėlė, pamario krikštas, kelias... Tradicinis motyvas grafikės kūriniuose kūrybiškai interpretuojamas, o jo paprastume regime iš tėvų gautą, iš tėviškės laukų atsineštą ir miesto civilizacijos apsuptyje išlaikytą esminių vertybių suvokimą. Emocionaliems O.Šimaitytės-Račkauskienės kūriniams būdinga subtili tonų gradacija, smulkus štrichas, netikėti rakursai ir sugretinimai, juose atsiskleidžia ir kūrėjos asmenybė, ir laikotarpio meniniai siekiai“ (Kristina Jokubavičienė)http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klaipedieciai/ona-simaityte---rackauskiene-gulbes-giesmei-dar-ne-metas/
http://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/osimaitytes-rackauskienes-paroda-klaipedos-galerijoje-ves-grafikes-kurybos-keliu-413481
http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Ona_%C5%A0imaityt%C4%97-Ra%C4%8Dkauskien%C4%97

Nuorodos:
Lietuvių ekslibrisas, sud. V. Kisarauskas, Vilnius: Vaga, 1991.
Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai. Parodos katalogas (Sudarytoja Kristina Jakubavičienė). Klaipėda: Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija, 2004.