Karina Kazlauskaitė

Portreto autorius Alessandro Marchi.

Tel. +370 621 41054
El. p. artkaraegg@gmail.com

Gimė 1980 m. 
Vilniaus dailės akademijoje baigė metalo meno ir juvelyriko magistro studijas.
2008-2015 m. gyveno ir kūrė Norvegijoje, priklausė Norvegijos profesionaliųjų menų ir amatų sąjungai, surengė keletą personalinių parodų.
Nuo 2016 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Menininkės darbai buvo eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Brazilijoje, Amerikoje.

Karinos Kazlauskaitės kūryba apima platų ir įvairų raiškos spektrą - objekto, instaliacijos, juvelyrikos, fotografijos, fotoobjekto ir kt. K.Kazlauskaitės kūrinių plastika virtuoziškai įtraukia neorganinius ir organinius objektus, medžiagas, atspindėdama savitą vientisą gamtos ir kultūros būvį. Instaliacijose objektai jungiami, sukuriant itin sudėtingas semantines prasmes. Estetinis paradoksas išgaunamas ne vien gretinant nesuderinamas medžiagas ar jų kokybes, bet dėliojant specifinį prasminį lauką, kuris ne tik nėra abstrakčiai atsitiktinis, bet nuodugniai gvildena pasirinktą temą, joje glūdinčius prieštaravimus, perskyras, įtampas. Naudodama organines medžiagas kūriniuose, menininkė ironizuoja šiuolaikinį lengvabūdišką visuomenės požiūrį į gamtą ir jos išteklius. Šmaikščiai ir tuo pat metu dramatiškai atrodo auksuoti papuošalai iš kiaulių pūslių, arklio ašutų ir kitų su gyvūno kūnu susijusių fragmentų. K.Kazlauskaitės darbuose auksavimas, kurį ji naudoja dažname kūrinyje, pasireiškia ypatingu aktualių ir dramatiškų žmogaus ir gamtos bei tarpasmeninių žmonių santykių diskursu. Lietuvos mene labai reta tokių pavyzdžių, kuomet autentiškos technologijos, būdingos juvelyrikai, skulptūrai, knygų rišimo menui, būtų taip meistriškai įtrauktos į tarpdisciplinines meno variacijas, kai savitų instaliacijų, netgi atskirų kompozicijų dėmenys yra profesionaliai pagaminti neįprasti objektai. Toks atlikimo daugialypumas ir refleksyvi mintis būdinga visiems Karinos Kazlauskaitės darbams.
Karinos Kazlauskaitės kūriniai buvo atrinkti autorinei parodai prestižiniame Norvegijos kultūros ir meno centre Hå Gamle Prestegard ir susilaukė daug dėmesio iš šios šalies meno srities atstovų.
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                             Menotyrininkė dr. Salomėja Jastrumskytėhttps://bit.ly/3KLxe1U
http://www.ldsajunga.lt/Dailerastis-63?fbclid=IwAR3KqgodAEvfKcMGxKMH5RgTRXg3IZd9DQ_hlp6Y_Sp2vI64n_mQ_1qEwK8

https://www.grokiskis.lt/langas/karina-kazlauskaite-apie-kiaules-pusle-keistus-zaislus-stikla-gamta-ir-mena
https://www.muziejusrokiskyje.lt/muziejuje-nematyta-paroda

https://bit.ly/3KLxe1U