Algimantas Jusionis

(1954 07 17  Kaune - 2003 08 14)
1971 - 1975 m. tekstilės studijos Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikume.
1975 - 1979 m. dailininko-apipavidalintojo specialybę studijavo Lietuvos valstybinio dailės instituto Klaipėdos katedroje.
Nuo 1980 m. pradeda dalyvauti parodose.
1989 m. dailininkų grupės "Prarastoji karta" narys.
Nuo 1992 m. buvo  Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
1996 m.  LDS Klaipėdos skyriaus pirmininkas.