Arūnas Urniežis

Gimė 1961 Klaipėdoje.
1986  baigė Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikumą.
2004  Kauno J. Vienožinskio menų kolegiją.
Nuo 1987 dalyvauja parodose. 
Daugiausia kuria tapybos, interjero ir reklamos srityse.

aritas@list.ru 
Tel. +370 610 18489