Romualdas Vaitkus

ROMUALDAS VAITKUS gimė 1947 m. kovo 24 d. Akmenėje - 2017 11 14.
1961 m. įstojo į M. K. Čiurlionio meno mokyklą, skulptūros klasę.
1969-1976 studijavo Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademijoje) , Tekstilės katedroje, rūbų dizaino specialybę.
Baigęs studijas R.Vaitkus kurį laiką dirbo Pajūrio susivienijimo „Gintaro“ kombinate vyriausiuoju dailininku. Kūrė ir modeliavo drabužius.
Ketvertą metų Romualdas Vaitkus vadovavo Adomo Brako dailės mokyklai.
Vėliau menus iškeitė į miškininkystę, tačiau niekada nenusigręžė nuo kūrybos.
Pirmoji rūbų modeliavimo paroda, apimanti 1973-1976 metų Romualdo kūrybą) surengta 1978 Klaipėdos dramos teatre.
Vėliau Romualdas Vaitkus surengė ne vieną personalinę parodą, dalyvavo grupinėse parodose.
Jis yra nuolatinis kūrybinių plenerų dalyvis, ypatingai įsimintinos jo kūrybinės vasaros Duokiškyje, šviesios atminties aktoriaus ir tapytojo Bronio Gražio gimtinėje.
Dailininko darbų yra įsigiję privatūs Lietuvos, Vokietijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos kolekcininkai.