Zigmas-Bernardas Rutkauskas

Portreto autorius Petras Šmitas.

Gimė 1936 m. Vilkaviškio r. Gudelių km.
1964 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo architekto-inžinieriaus specialybę.
Dirbo „Dailės“ kombinate.
Nuo 1978 m. architektų sąjungos narys.
Zigmas Bernardas Rutkauskas – architektas, suprojektavęs nemažai architektūrinių objektų, interjerų, dalyvavęs kuriant Klaipėdos miesto viešąsias erdves.
Šalia architekto profesijos visada buvo akvarelė, kuria pradėjo domėtis dar studijų laikais, 1958–1964 m., tuometiniame Kauno politechnikos institute. Paskatintas dėstytojų dailininkų J. Vaičio, A. Žmuidzinavičiaus, A. Janulio ir studijavęs to meto akvarelininkų A. Lukšo, A. Keturkos, I. Budrio, Č. Kontrimo ir kitų darbus, kaprizingos akvarelės meno technikos architektas nepamiršo ligi šiol. Autorius lieka ištikimas senajai akvarelės tradicijai: tik dažas, vanduo, popierius ir kažkoks nenusakomas ilgesys Klaipėdos krašto gamtai, įliejamas į kiekvieną peizažą.

Tel. +370 621 64459

https://bit.ly/3a6ptDp
https://bit.ly/3tK4nlR