KLAIPĖDA 2002-2012 metų leidiniuose

Apie Parodą

Knygų paroda, skirta KLAIPĖDOS 760-osioms miesto įkūrimo  metinėms paminėti.

„Klaipėda 2002-2012 metų leidiniuose“.

Parengė Meno skyrius kartu su Informacijos ir bibliografijos skyriumi.

Klaipėdos miestas ir Klaipėdos kraštas yra etnografinio Mažosios Lietuvos regiono dalis. Istoriškai Mažoji Lietuva – kultūrinis-istorinis Prūsijos subregionas, apėmęs ryčiausias Prūsijos dalis (šiandieninė RF Kaliningrado sritis, Lenkija, Lietuva).
Mažoji Lietuva niekuomet nebuvo pavaldi Lietuvos valstybei; tik jos dalis – Klaipėdos kraštas – nuo 1923m. tapo Lietuvos dalimi.
Mažoji Lietuva kitaip nei jokia kita lietuvių etnokultūrinė sritis įnešė milžinišką indėlį į visos lietuvių tautos kultūrinį lobyną. Štai svarbiausieji ši teiginį patvirtinantys faktai:
Mažojoje Lietuvoje buvo 1547m. išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“.
Mažojoje Lietuvoje 1653 metais pasirodė ir pirmoji Danieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatika.
Mažojoje Lietuvoje 1579-1590m. Jonas Bretkūnas į lietuvių kalbą išvertė visą Bibliją.
Mažojoje Lietuvoje 1706m. pasirodė pirmasis grožinės literatūros kūrinys - Teofilio Šulco išverstos „Ezopo paskėčios“.
1718m. Mažojoje Lietuvoje Karaliaučiaus universitete buvo įsteigtas pirmasis lietuvių kalbos seminaras, dabar sakytume – pirmoji lietuvių kalbos katedra.
Mažojoje Lietuvoje 1747m. Pilypas Ruigys išleido pirmąjį mokslinį veikalą apie lietuvių kalbą.
Čia 1811m. buvo įsteigta pirmoji lietuviška mokytojų seminarija.
1818m. išleistas pasaulinės literatūros šedevras - Kristijono Donelaičio „Metai“, įrašytas į 1977m. UNESCO sudarytą Europos literatūros geriausių kūrinių sąrašą.
1825m. Liudvikas Rėza parengė pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį „Dainos oder Lithauische Volkslieder“.
1849m. pasirodė pirmasis lietuviškas laikraštis „Lietuvininkų prietelis“, nuo 1883m. spausdinami svarbiausi lietuviško tautinio atgimimo leidiniai („Aušra“, „Varpas“), 1885m. įsteigta pirmoji lietuviška pasaulietinė draugija „Birutė“. Pirmieji knygos ženklai - ekslibriai su įrašais lietuvių kalba taip pat atsirado Mažojoje Lietuvoje apie 1866–1868 metus.
XIXa. antroje pusėje, uždraudus lietuvišką spaudą, iš čia į Rusijos valdomą Lietuvą knygnešiai gabeno spaudą uždraustais lotyniškais rašmenimis.
Didžiuojamės  iš Mažosios Lietuvos kilusiais ar čia kūrusiais pasaulinio garso rašytojais: Hermann Sudermann, Johannes Bobrowski, Georg Sauerwein.
Ir šiandien Klaipėdos mieste ir krašte yra puoselėjamas bei saugomas čia sukurtas kultūrinis, istorinis paveldas, fiksuojami ir populiarinami bendrame europiniame kontekste svarbūs knygos, literatūros istorijos ženklai.
Sovietmečiu priešiškumas prūsiškam palikimui buvo akivaizdus. Sovietinė propaganda įdiegė nepakantumą ir priešiškumą viskam, kas vokiška. Prūsiškas paveldas laikytas priešo – vokiško fašizmo – palikimu. Leidyba tuo  laikotarpiu merdėjo.
1990m., Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Klaipėdoje prasidėjo ilgai lauktas leidybos renesansas.
1991m. Klaipėdoje įkuriamas universitetas - svarbiausia mokslo įstaiga Vakarų Lietuvoje.
Buvo steigiamos ir kuriamos naujos leidyklos ir spaustuvės: 1992m. įkurta Klaipėdos universiteto leidykla, tais pačiais metais veiklą pradeda „Drukos“ ir Sauliaus Jokužio privačios leidyklos, 1994m. įkuriama  leidykla „Libra Memelensis“, nuo 2002-ųjų veikia „Eglės“ leidykla.
Sugriuvus sovietiniam režimui, mažlietuvių ir miesto akademinės bendruomenės iniciatyva stengiamasi gelbėti nuo pražūties kultūrinį Mažosios Lietuvos paveldą. Leidžiamos specialios monografijos, rašomos studijos, atkuriama praeitin nugrimzdusi Klaipėdos istorija.
Virtuali knygų paroda „Klaipėda 2002-2012“ su išsamia bibliografijos rodykle skiriama  Klaipėdos miesto 760-osioms įkūrimo metinėms. Jos tikslas - apžvelgti pastarojo dešimtmečio leidinius, kuriuose atgimsta Lietuvos uostamiesčio kultūra, istorija, archeologija, dailė, muzika, papročiai ir tradicijos. Tai puiki galimybė pagilinti žinias apie savo gimtąjį miestą klaipėdiečiams ir artimiau susipažinti su šiuo unikaliu multikultūriniu miestu visai plačiajai visuomenei.

Parengė B. Skaisgirienė

Nuotrauka paimta iš K. Demerecko knygos "Klaipėda senuose atvirukuose".
Klaipėda. Krantinės prie Biržos tilto.

Bibliografija: Klaipėda 2002-2011 metų leidiniuoseKlaipėda 2012 metų leidiniuose.