VILMANTO DAMBRAUSKO virtuali plakatų paroda "Plakatas & Menas"

Apie Parodą

Apie plakatą kalbame su šiauliečiu dailininku, dizaineriu, fotografu, knygų maketų autoriumi, Šiaulių universiteto Piešimo katedros dėstytoju VILMANTU DAMBRAUSKU.                                                           

INTERVIU SU VILMANTU