Algimantas ir Audronė Macijauskai

Audronė Macijauskienė
Gimė 1961 metais.

Algimantas Macijauskas
Gimė 1958 metais.

1988 m. pradėjo kurti meninę autentišką tekstilę.
Nuo 1996 m.  Lietuvos tautodailininkų sąjungos „Žemaitijos“ skyriaus nariai. 
2006 m. Lietuvos Ministerijos Kultūros Ministro įsakymu Audronei ir Algimantui Macijauskams buvo suteiktas meno kūrėjų statusas. 
2010 m. už liaudies meno ir tradicijų puoselėjimą Audronei ir Algimantui buvo suteiktas tradicinių amatų meistro vardas. 
Audėjai nuolat rengia austinių kūrinių parodas įvairiuose Lietuvos miestuose, savo meistrystę yra demonstravę Kotkos mieste Suomijoje, Ilavos mieste Lenkijoje, kur jų audiniai buvo puikiai įvertinti.
Margaspalvės tautinės juostos, natūralaus pluošto austinės tekstilės gaminiai yra plačiai pasklidę po įvairias pasaulio šalis.


Tel. +370 671 82 143
El.p. amacijauskai@gmail.com
Facebook rasite: @tekstilemacijauskai


https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Macijauskas_(1958,_tautodailininkas)