Antanas-Virginijus Krištopaitis

Portreto autorius Algirdas Darongauskas.

Gimė 1948 10 15 Klaipėdos r. Triušelių kaime.
1968 m. baigė Klaipėdos politechnikumą.
Tapyti pradėjo nuo 1962 m.
Parodose dalyvauja nuo 1978 m.
Nuo 1968 iki 1974 m. gyveno ir dirbo Latvijoje ir lankė prie Latvijos dailės akademijos (dabar Rygos) piešimo, tapybos ir kompozicijos kursus.
Į Klaipėdą sugrįžo 1974 m. ir aktyviai užsiėmė menine veikla.  A. Krištopaitis suruošė  asmenines tapybos parodas: Klaipėdoje, Palangoje, Kaune, Šilutėje, Plungėje, Kretingoje, Vilniuje, Rusijoje, Japonijoje. O kur dar bendros dailės parodos ir jose eksponuoti autoriaus paveikslai.
Nuo 2009 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.

Antanas Virginijus Krištopaitis kūrybingas ir intensyviai dirbantis tapytojas. Jo gyvenimo tikslas, - nei dienos be kūrybos, be teptuko. Paveikslų tematika labai įvairi: peizažai, portretai, natiurmortai, abstrakčios kompozicijos, teminiai paveikslai. Kūryboje vyrauja gyvenimą teigianti idėja, puikiai derinami spalviniai junginiai. Paveikslo idėja, jo mintis visada yra pavaldi spalvai, spalvos junginiams, filosofinei minčiai. Spalva tapytojas perteikia savo vidinius išgyvenimus, nuotaiką, paveikslai labai emocionalūs, spalvingi, turintys ekspresijos. Savo paveikslus jis tapo aliejumi, akrilu, tempera ant drobės, kai kada ant kartono.

Tel. +370 612 70177
https://bit.ly/3AzfRvW


 
https://bit.ly/3jSolZk

https://bit.ly/2SRdsvA