Borisas Jokubauskis

Tel. +370 679 24846
El. p. bjokubauskis7@gmail.com


Gimė 1957 m. Klaipėdoje.
1980 -1984 m. mokėsi Klaipėdos A. Brako dailės mokykloje.
1986 m. baigė Klaipėdos politechnikumą, įgijo energetiko specialybę.
Tapybos privačiai mokėsi pas Lietuvos tapytoją Algirdą Taurinską.
Nuo 1983 m. Lietuvos liaudies meno draugijos narys.
Nuo 1998 m. tarptautinės Nidos menininkų asociacijos „TILTAS“ narys.
Nuo 2002 m. Žemaitijos dailininkų sąjungos narys.
2014 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.

Tapytojas ekspresionistas, ikonografas.
Rengia tapybos ir ikonografijos parodas Lietuvoje ir užsienyje (Latvija, Rusija, Vokietija, Kazachstanas, Japonija).
Yra surengęs septynias personalines tapybos parodas, ne vieną dešimtį ikonų parodų, ikonografijos paskaitų ir mokymų.
Nuo 2005 m. iki 2015 m. suorganizavo ir koordinavo septinis tarptautinius skulptūros bei tapybos plenerus Orvidų sodyboje, Salantuose. Surengė keletą parodų, skirtų vienuoliui ir skulptoriui Viliui Orvidui atminti.

Tikrųjų vertybių ieškojimas, pasinėrimas į krikščioniškojo tikėjimo gelmes, gilinimasis į krikščionybės ištakas ir bizantiškąjį sakralųjį meną, dailininką Borisą Jokubauskį atvedė į ikonografiją. Nuo temperamentingos ekspresyvios tapybos Borisas lanksčiai persijungė į ramų, gilų ir labai koncentruotą ikonos tapymo procesą.

Ikonografijos pagrindų nuo 2009 m. iki 2015 m. Borisas Jokubauskis mokėsi pas italų ikonografą, pranciškonų vienuolį Carlo Bertagnin OFM ir pranciškonų kunigą, vienuolį Paulių D. Vaineikį OFM. 2011m. tobulinosi pas Lietuvos ikonos meistrą Marių Vilucką, kuris atskleidė Borisui vidinį ikonos grožį, jos dvasingumą.

Tapyti ikoną – didelis pasišventimas ir dar didesnė atsakomybė: Viešpaties Jėzaus Kristaus ir visų šventųjų atvaizdai turi būti perteikti nepriekaištingai tiksliai ir pagal kanoną. Ikona turi būti tarsi gyva, spinduliuoti meilę, ramybę ir Dievo palaimą. Todėl Borisas nuolat gilinasi į ikonografijos istoriją, studijuoja senųjų meistrų darbus, nagrinėja biblijines tiesas ir jas taiko savo gyvenime.

Ikonos tapomos laikantis senosios bizantiškos ikonų tapymo tradicijos, naudojamos tik natūralios medžiagos: kiaušinio tempera, natūralūs gruntai, graikiškų riešutų aliejus, vyno actas, auksas, brangakmeniai.

Ikonos esmė ir aukščiausias tikslas – būti gyvu aukščiausiojo Dievo atvaizdu, maldoje pasitarnauti tikinčiajam, būti dvasiniu palikimu ateities kartoms. Ikona yra tarsi perėjimas iš kasdienybės į maldos ir kontempliacijos erdvę.

Boriso Jokubauskio ikonos puošia Saugų Šv. Kazimiero bažnyčios ir Vilkyčių Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčių altorius. Palaimintojo Teofilio Matulionio ikoną jis sukūrė Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio onkologijos centro koplytėlei. Boriso Jokubauskio tapybos darbų ir ikonų yra įsigiję privatūs kolekcionieriai bei dvasinio luomo atstovai iš Lietuvos ir užsienio – Vokietijos, Rusijos, Latvijos, Norvegijos, Italijos, Kanados, Amerikos.https://bit.ly/35JSQsV