Emilijos Poškutės - Pumputienės

Portreto autorius  Petras Šmitas.

Gimė 1947 m. liepos 22 d. Alytaus raj, Talokių kaime. Mirė 2021 11 14.
Menininkė 1966–1972 m. Valstybiniame dailės institute studijavo grafiką.
Nuo 1973 m. dalyvavo dailės parodose.
Nuo 1986 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Daugelį metų dirbo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos Dailės skyriaus pedagoge. Dailininkė kūrė estampo ir ekslibriso srityse, daugiausia oforto-akvatintos ar mišria technika. Jos kūriniams būdingas kruopštus, detalus piešinys, realistinių ir sakralinių elementų jungtis. Nemažai savo kūrinių menininkė buvo padovanojusi Klaipėdos jūrininkų ligoninei.