Regina Maželytė - Taurinskienė

Portreto autorius Petras Šmitas.

Gimė 1952 08 02 Utenoje  - 2020 11 23.
1959 – 1963 m. Pradinę mokyklą ji lankė Utenos II vidurinėje mokykloje.
1963 – 1970 m. mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje.
1970 - 1976 m. grafikos studijos Lietuvos valstybiniame dailės institute.
Nuo 1971 m. pradeda dalyvauti parodose.
Nuo 1977 m. buvo   Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Į Klaipėdą menininkė atvyko pagal paskyrimą, baigusi dailės institutą.
Klaipėdos vaikų (dabar Adomo Brako) dailės mokykloje piešimo ir grafikos mokytoja ji pradėjo dirbti 1977 m. rugsėjo 1 d. ir šiose pareigose mokytojavo iki 2019 m.
Grafikė išraižė estampų, ekslibrisų, taikomosios grafikos kūrinių, nutapė akvarelių. Jos kūrybai būdingas realus, nesudėtingas ir kiek suromantintai atspindėtas tikrovės vaizdas. Ji, kartu su kitais dailininkais, sukūrė freskų, nutapė akrilo technika sieninės tapybos kūrinių vaikų darželiams – lopšeliams, individualiems bei visuomeniniams interjerams.