Stasys Jauga

Gimė 1957 12 07 Kretingoje.
Mokėsi Kretingos pranciškonų gimnazijoje.
Vilniaus universitete studijavo istoriją.
Tautodailininkas medžio drožėjas.
Nuo 2011 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.


Tel. +370 682 39473
El.p. jaugastasys@gmail.com

Stasio Jaugos giminėje nebuvo nei vieno menininko, išskyrus senelį Aleksą Kubeckį, kilusį nuo Plungės – šis labai gražiai liejo akvarele ir pieštuku tiksliai štrichavo portretus. Imtis meninės medžio drožybos Stasį paskatino garsus kretingiškis drožėjas Bronius Žymantas – su juo Stasys susipažino studijuodamas istoriją Vilniaus universitete, tiksliau - rašydamas diplominį darbą apie Kretingos krašto žymiausius liaudies meistrus. Pažintis buvo lemtinga. Diplomuotas istorikas jau keletą dešimtmečių drožia smagius šaukštus ir šakutes. Seniau kiekvienas meistro išdrožtas šaukštas buvo ornamentuotas arba išgražintas pačios gamtos sukurtais raštais bei formomis. Kartais meistro išdrožti stalo įrankiai būdavo netgi nefunkcionalūs, nes kreivi ir šleivi, bet užtat – labai linksmi. Dabar meistras daugiau dėmesio skiria funkcionalumui, tačiau nuo medinių stalo įrankių – šaukštų ir šakučių nenusigręžė iki šiol.
S.  Jaugą kretingiškiams pažįstamas ne tik kaip tautodailininkas, bet ir kaip legendinio režisieriaus Egidijaus Radžiaus laikų teatro mohikanas, sukūręs ne vieną vaidmenį scenoje.
(Pagal I. Šeškevičienės straipsnį „Išsitenkantis tarp drožėjo kaltų ir scenos“, Smiltys 2017 07 14).

http://www.samogit.lt/zz_2014_3/zz_2014_3_p_8-11.pdf
http://www.pajurionaujienos.com/?sid=15846&act=exp