Valdas Pumputis

Portreto autorius Petras Šmitas.

Gimė 1950 11 24 Utenoje - 2017-09 05.
1969 m. baigė Kauno J. Naujalio  vidurinę meno mokyklą.
1969–1976 m. studijavp Lietuvos Valstybinio dailės instituto vaizduojamosios dailės fakultete. Įgijo teatro dailininko specialybę.
Nuo 1976 m. gyveno Klaipėdoje.
1987– 2013 m. mokytojavo E.Balsio menų gimnazijoje, kurioje dėstė tapybą, kompoziciją, piešimą.
Parodose dalyvavo nuo 1976 m.
Nuo 1992 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Vladas Pumutis mėgo peizažo, natiurmorto ir portreto žanrus. Kūrybai būdingas dekoratyvumas, sąlyginis vaizdas.

https://bit.ly/3a2It5A
https://kauno.diena.lt/zymes/valdas-pumputis-0
https://bit.ly/3aJZUa0