Valdimaras Kalninis

Gimė 1952 11 03 Rokiškio r.  Obelių km. - 2013 04 21.
1971 - 1975 m. studijos Kauno taikomosios dailės technikume.
1978 - 1983 m.  dizaino studijos Lietuvos valstybinio dailės instituto Klaipėdos fakultete.
1972 m. pradeda dalyvauti parodose.
Nuo 1990 m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Negalvoju, tapyba tai ar grafika. Impresijos. Nežinau, iš kur tai. Pasiimu spalvą ir darau, ieškau jos suvedimo kolorite, komponuoju.https://bit.ly/3960hfy