Vladimiras Sušilovas

Gimė 1949 03 01 Telšiuose.
1967 1972 m. studijavo Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) Dailės fakultete.
1972–1975 m. piešimo, braižybos ir darbų mokytojas Kražių vidurinėje.
1975–1982 m. Telšių taikomosios dailės technikumo (dabar VDA Telšių fakulteto) direktorius.
Nuo 1982 m. gyvena Klaipėdoje.
Iki 2011 m. Adomo Brako dailės mokyklos direktorius, tapybos dėstytojas.
Nuo 1973 m. V. Sušilovas dalyvauja parodose.
Nuo 1999 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

V. Sušilovo kūryba atspindi išskirtinį autoriaus žingeidumą ir plačius meninius interesus – nuo skandinavų epų, Rytų Prūsijos, Žemaitijos istorijos iki lietuviško kaimo gyvenimo. Dar vidurinėje mokykloje jis pradėjo rašyti eilėraščius, yra išleidęs poezijos rinkinį „Vieškelių dulkės“ (2014). Ir tapyboje, ir poezijoje vyrauja tos pačios temos ir motyvai. Peizažai, istorinės kompozicijos, portretai ir natiurmortai pasižymi romantizuotu vaizdu, poetišku pasakojimo stiliumi, sodriomis spalvomis. Dailininkas yra puikus piešėjas, dažnai lieja akvareles ir dalyvauja visose tradicinėse akvarelės parodose, kurias rengia LDS Klaipėdos skyrius.
                   
                                                                                                                                                                                                                LDM Prano Domšaičio galerijos informacija

Tel. +370 8617 06121
El.p. vladassusilovas@gmail.com


https://bit.ly/39fBgiC
https://www.kpskc.lt/vladimiras-susilovas/
https://bit.ly/2VccQhu
https://bit.ly/3lc5p4J