Menotyros mokslo daktarė Danutė Zovienė pristato dvi savo monografijas


Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje, J. Janonio g. 9

2022 m. rugsėjo 23 dieną 17 valandą menotyros mokslo daktarė Danutė Zovienė pristato dvi savo monografijas: „Esu Savickas. Ir man to užtenka“ (su R. Savicku, 2019) ir „Su savo tiesa : Gražina Kliaugienė“, (2021).

Dvi monografijos, dvi išskirtinės asmenybės Lietuvos meno pasaulyje. Ryškaus talento ir temperamento tapytojas Augustinas Savickas ir išskirtinė persona, žavėjusi savo aštriu protu, šarminga elegancija ir bohemišku gyvenimo būdu, meno kritikė Gražina Kliaugienė. Kitos tokios Lietuvos dailės istorijoje nebuvo ir dar ilgai nebus.
Jūsų laukia įdomi ir intriguojanti pažintis.


Monografijoje „Esu Savickas. Ir man to užtenka“ siekiama aktualizuoti A. Savicko kūrybos palikimą ir pažvelgti į jį nauju aspektu: nesilaikant žanrų hierarchijos, aptarti kūrėjo individualaus stiliaus formavimąsi ir kaitą, remiantis istoriniu kontekstu, asmenine dailininko patirtimi ir kitų apie jį rašiusių autorių įžvalgomis. A. Savicko kūrybos palikimas negali būti vertinamas vienareikšmiškai: dailininkas buvo įvairių istorinių laikotarpių, politinių santvarkų, socialinių situacijų dalyvis ir liudininkas. Kūrybos kelią pradėjęs XX a. penktame dešimtmetyje, sovietinėje Lietuvoje buvo jau brandus žmogus, už savo pečių turėjęs prigimtinį dviejų kultūrų (lietuvių ir žydų) palikimą ir nemenką asmeninių išgyvenimų bagažą, kas neišvengiamai paliko pėdsakų jo kūryboje. Monografijoje publikuojami tik tapybos kūriniai, sugrupuoti pagal pasirinktą struktūrą, kuri suformuota kaip Amžinojo keleivio, ieškančio Prarasto rojaus, linija.
Monografiją "Esu Savickas. Ir man to užtenka" 600 egz. tiražu išleido VšĮ "Savicko paveikslų galerija" (teksto autorė dr. Danutė Zovienė, sudarytojai - D. Zovienė ir Raimondas Savickas). Monografijos leidybą rėmė Lietuvos kultūros ministerija, privatūs asmenys, spausdino UAB "Petro ofsetas".
                                                                                                                                                                                                                                           Tekstas iš Nacionalinės dailės galerijos archyvo.