Postmodernizmas, jo kūrėjai ir pasekėjai.Menotyrininkas Petras Šmitas tęsia paskaitų ciklą „Meno istorija“ Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto
viešosios bibliotekos Meno skyriuje, J. Janonio g.9
2022 gegužės 19 dieną (ketvirtadienį) 17 valandą kviečiame į paskaitą „Postmodernizmas, jo kūrėjai ir
pasekėjai“.


Postmodernizmas – ganėtinai sudėtingai ir nevienodai apibrėžiama sąvoka. Plačiąja prasme, tai – daugmaž XX amžiaus 6-ajame – 8-ajame dešimtmetyje susiformavęs platus kultūrinis judėjimas, apimantis bene visas
meno rūšis: literatūrą, architektūrą, muziką, šokį, teatrą, fotografiją, dailę.

Dažnai teigiama, kad postmodernizmas yra vėlyvasis modernizmas, tačiau nuo jo gerokai skiriasi. Modernistus vienijo noras atnaujinti senąsias, įprastas tradicijas, meninėmis priemonėmis reikšti savo
jausmus ir individualumą, o ne teisingai vaizduoti tikrovę. Modernizmo atstovai buvo linkę laužyti akademines, natūralistines taisykles, jie tikėjo savo ir žmonijos potencialu, atsinaujinimo galimybėmis,
laikėsi tam tikrų kertinių tiesų, kurios buvo aiškios ir bendros bene visiems šio judėjimo dalyviams.


Plačiau apie šią meno kryptį sužinosite paskaitoje.