Vida Daukšienė

Gimė 1963 02 20 Klaipėdoje.
1986 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą.
Dalyvauja tautodailės mugėse bei parodose. Daugiausia kuria proginius medalius ir varpelius.
Nuo 1996 m.  Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narė.

"Gyvenime labiausiai mums stinga žmogaus, kuris mus verstų daryti tai, ką mes mokame."  (R. V. Emersonas)
                                                                                                               
                                                                                                                


Tel. +370 657 92407
El. p. vida.dauksiene@gmail.com