Adolfas Andriejus Viluckis

Tel. +370 676 80811

Gimė 1939 11 30 Grūšlaukėje, Kretingos r.
1947–1954 m. mokėsi Grūšlaukės pradinėje mokykloje.
Kretingos vidurinėje mokykloje baigė 8–tą klasę.
Kauno profesinėje mokykloje įgijo Kino mechaniko specialybę.
1965–1966 m. mokėsi Kretingos vakarinėje mokykloje.

Baigęs septintą klasę, kad padėtų tėvams, dirbo kolūkyje, vėliau išėjo dirbti lauko darbų . Teko jam pabūti ir melioratoriumi, kasti griovius. 1965 m. buvo Kretingos kinų direkcijos kino mechanikas. 1966–1995 m. – Klaipėdos kombinate „Dailė“ – medžio drožėjas, kūrybinės grupės darbuotojas.

1964 m. suteiktas liaudies meistro vardas. (Lietuvos liaudies dailės rūmai).
1966 m. Lietuvos liaudies meno draugijos narys.
1969 m. meno saviveiklos žymūnas.
1972 m. išrinktas Lietuvos Meistrų meistro pameistriu.
1986 m. įteikta Kultūros ministerijos P. Galaunės vardo premija.
1989 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
1999 m. suteiktas Kretingos r. Garbės piliečio vardas.
1999 m. „Metų žmogus“, Kretinga. Laikraščio „Pajūrio naujienos“ nominacija.
2005 m. įteikta LR kultūros ministerijos premija.
2005 m. rėmėjų prizas medžio drožėjų konkurse Lionginui Šepkai atminti, Rokiškis.
2005 m. suteiktas LR meno kūrėjo vardas.
2009 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos pripažintas „Geriausiu respublikos tautodailininku 2009“.
2011, 2019 m. Kretingos r. kultūros ir meno premijos laureatas.
2012 m. tapo sertifikuotu tautinio paveldo produktų tradiciniu amatininku.
Parodos- konkurso „Užgavėnių kaukės“ laureatas, Plateliai ( 2000 m. - III vieta, 2001 m. – I vieta, 2003 m. – II vieta, 2005 m. – II vieta).
2015 – 2019 m. respublikinio Klaipėdos regiono liaudies dailės konkurso „Aukso vainikas“ laureatas.


„Jis yra iš tų Žemaitijos, kaip pasakytų Vaižgantas, „deimančiukų“, kurių šiame krašte visais laikais buvo. A. Viluckio darbai – brandūs, dvasingi. Jam pavyksta iš medžio išgauti viską, ką tik gali meniška siela ir darbščios rankos[...] Ką bedrožtų – paprastus žmones, sutiktus gyvenimo kelyje, ar šventuosius, jo darbuose nužengiančius iš aukštybių, jis tai daro su liaudišku humoru, kiekvieną temą ir kūrinį širdimi išjausdamas“. /Dailėtyrininkas Petras Šmitas/

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076613/skalsu-kalbos-tautodailininkas-skulptorius-adolfas-andriejus-viluckis
http://www.ve.lt/?data=2006-01-13&rub=1065924826&id=1137084621  
http://www.ve.lt/?data=2006-12-15&rub=1065924826&id=1166116272