Anicetas Puškorius

Portreto autorius Bernardas Aleknavičius.


Gimė 1911 11 23 Skaudalių km. Kretingos r. Mirė 1994 12 19.
Medžio drožėjas.
Liaudies menininkas, skulptorius. Baigė Skaudalių pradinę mokyklą. Jo darbai parodose dalyvauja nuo 1928 m.
1937 - 1940 - „Marginių” bendrovės, vėliau - Kauno „Dailės” kombinato, nuo 1947 m. - Klaipėdos „Dailės” kombinato namudininkas.
Dalyvavo respublikinėse ir sąjunginėse liaudies dailės parodose.
Nuo 1960 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys, įkūręs Žemaitijos skyrių. Surengė 6 autorines kūrybos parodas, dalyvavo tautodailininkų parodose Lietuvoje, Italijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir kt.
Anicetas Puškorius didžiausio pripažinimo pelnė savo drožiniais, kuriuos sukūrė būdamas 50-60-ies metų.
Jo skulptūros iškeliavo po pasaulį, nemažai jų įsigijo Lietuvos muziejai.

http://www.tradicija.lt/Siuzetai/Aleknaviciaus_nuotr_a.htm