Elena Matulionienė

Gimė 1958 m.
Dekoratyvinės dailės dailininkė, tautinio kostiumo kūrėja ir dizainerė.
Augo ir mokėsi Klaipėdoje. 1981 m. baigė Vilniaus dailės akademiją.
Nuo 1990 m. dirba Klaipėdos universitete.
Elenos Matulionienės mokslinės ir kūrybinės veiklos tikslas – tyrinėti, populiarinti ir gaivinti Mažosios Lietuvos liaudies meną, o ypač tautinį kostiumą. Dizainerė renka ir apibendrina istorinę medžiagą, atkuria istorinį kostiumą ir pritaiko jį šiandienai.
Elena Matulionienė - Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros lektorė.
Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narė.

Delmonas - tradicinė Klaipėdos krašto moteriškos aprangos detalė, savo paskirtimi atstojanti piniginę ir rankinę, neaptinkama kituose Lietuvos etnografiniuose regionuose. Ši vertybė Klaipėdos etnokultūros centro teikimu 2019 metais įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.

Tel. +370 652 20309
El. paštas.: elenamatul@yahoo.com  

https://bit.ly/3f8DTFo