Dovilės Dagienės fotografijų paroda „Augalų atmintis“.

Apie Parodą

                 Nerijaus Jankausko fotografijos.

Tarptautinio žydų kultūros festivalis „ŠALOM VISUOS KRAŠTUOS“ vėl Klaipėdoje!
Šių metų festivalio dėmesys skirtas moteriai žydei, jos vaidmeniui ir svarbai istorijoje, kultūroje, tradicijose, visuomeniniame gyvenime.
Susipažinti su žydžių moterų skirtingais likimais įvairiais istorijos tarpsniais, jų politine, kultūrine, visuomenine veikla, pasiekimais, žinomais visame pasaulyje ir kviesime šių metų festivalio renginiuose.
Nuo rugsėjo 2 dienos iki spalio 12 dienos lauksime jūsų visų parodose, įdomiuose susitikimuose, kino filmuose, prasmingose diskusijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse.

Festivalio puslapis: http://www.zydukulturosdienos.lt/


Klaipėdos  miesto  savivaldybės  I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriaus galerijoje  ( J. Janonio g. 9)
2023 m. rugsėjo 2 dieną, šeštadienį, 15 valandą atidaroma Dovilės Dagienės fotografijų paroda „Augalų atmintis“.
Parodos eksponavimo laikas 2023 09 02 - 09 30.

Parodoje „Augalų atmintis“ augalų lapai naudojami kaip medžiaga, ant kurios perkeliamos archyvinės Vilniaus vaikų fotografijos. Fotografijose – vaikystės atspindžiai, rasti Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus archyve. Pokario metais, po Vilniaus geto likvidavimo, tokios fotografijos, lyg nuo medžių nukritę lapai, klajojo kiemuose ir gatvėse. Iš įrėmintų lapų į mus žvelgia skaudžios praeities šešėliai, neišsipildę likimai ir svajonės. Šiame pasakojime augalai tampa savitais laiko ir atminties paminklais.


Dovilė Dagienė  AUGALŲ ATMINTIS

Dovilė Dagienė, dirbdama su organiniais fotografijos procesais, vaizdui sukurti pasitelkia fitografiiją (gr. phyton – augalas, grapho – rašau): chlorofilo atspaudus. Autorės darbuose, kurie yra fotografijų ciklo „Augalų atmintis“ dalis, augalų lapai naudojami kaip medžiaga, ant kurios perkeliamos archyvinės Vilniaus vaikų fotografijos. Fotografijose – vaikystės atspindžiai, rasti Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus archyve. Pokario metais, po Vilniaus geto likvidavimo, tokios fotografijos lyg nuo medžių nukritę lapai klajojo kiemuose ir gatvėse. Iš įrėmintų lapų į mus žvelgia skaudžios praeities šešėliai, neišsipildę likimai ir svajonės. Šiame pasakojime augalai tampa savitais laiko ir atminties paminklais.

„Idėja spausti fotografijas ant augalų lapų gimė dirbant su augalų atminties tema, kuomet archyvuose susidūriau su botaniko Jokūbo Movšovičiaus istorija. J. Movšovičius buvo žydų kilmės botanikas, dirbęs Vilniaus universitete. Prieš karą jis apsigynė disertaciją, kurioje tyrinėjo Panerių pievų augaliją. Karo metais jaunam mokslininkui teko slapstytis botanikos sode. Esama liudijimų ir istorijų, kad karo metu iš Vilniaus geto į botanikos sodą jis yra atvežęs ir žydų vaikus. Atrodo, jam buvo svarbu vaikams parodyti sodą ir augalus, tarsi suteikti jiems galimybę atsigauti nuo karo siaubo. Ši istorija mane įkvėpė archyvuose ieškoti vaikų veidų. Augalo ir vaiko santykis yra gana įprastas žmonių kultūroje. Apie vaikus mes dažnai kalbame kaip apie gėles, apie augalus, apie ateities pažadą... Ir čia mes susiduriame su karo siaubu, kuris sustabdo tą augimą... Ir sustabdo gyvenimus...“ – sako parodos autorė. 

DOVILĖ DAGIENĖ DODA – menininkė, fotografė gyvenanti ir kurianti Vilniuje. 2020 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė doktorantūros studijas ir apgynė meno daktaro laipsnį. Nuo 2006 m. menininkė dalyvauja grupinėse parodose, yra surengusi keletą autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Jos serija „Berniukas su lazda“ buvo nominuota ir apdovanota antruoju prizu 2015 m. Pasaulio fotografijos apdovanojimuose (WPA). 2018 m. pristatyta serija „Sustabdyta šviesa: dvi Saulės“ iš projekto „Čia tada, ten dabar“ buvo pastebėta ir įvertinta International Photography Grant 2018 eksperimento kategorijoje.

2019 m. menininkei suteikta J. Dovydėno premiją (Lietuvos fotomenininkų sąjunga) už reikšmingiausius humanistinės ir dokumentinės fotografijos projektus, meno kūrinius ir parodas, o 2020 m. B. Buračo fotografijos meno premija (Lietuvos kultūros ministerija) „Už konceptualų ir empatišką žvilgsnį į senąsias medines Lietuvos sinagogas, atminties ir gamtos įprasminimo subtilumą bei įspūdingą idėjų pateikimą.“ 2021 m. tarptautinėje meno mugėje Art Vilnius pristatyti fitografijos atspaudai sulaukė komisijos įvertinimo. Menininkę pristatanti galerija paminėta tarp septynių geriausių.

„Ekspozicijoje susitinka atminties menas – fotografija ir augalų lapuose įspausta atmintis. Fotografijos ribos šitaip stipriai prasiplečia, tarsi susilieja su fitografija – augalo fotografija ir abi jos prabyla subtiliai jautriomis temomis. Tai vienas estetine ir idėjine prasme stipriausių pasirodymų mugėje“ – teigė meno komisijai vadovavusi nepriklausoma kuratorė L. Kreivytė.
Dovilės Dagienės meninių tyrimų sritis jungia atmintį ir užmarštį, vaizduotę, laiką ir vietą fotografijoje.

*******

Dovilė Dagienė   MEMORIES OF PLANTS

Dovilė Dagienė works with organic photographic processes and creates images by using phytography (Greek phyton - plant, grapho - write)– chlorophyll photo prints. In the author's works, which are part of the photographic series “Memories of Plants”, plant leaves are used as material onto which archival photographs of Vilnius children are transferred. The photographs show reflections of childhood found in the archives of the Vilna Gaon Museum of Jewish History. Like leaves fallen from trees, such photographs roamed the courtyards and streets in the territory of the Vilnius ghetto following its liquidation. The shadows of the painful past, unfulfilled destinies and dreams look at us from the framed leaves of the plants. Plants thus become distinctive monuments of time and memory.

“The idea of printing photographs on plants came to my mind while I was working on the topic of plant memory. This was my study examining Jewish culture and cultural heritage. While working on it I came across the story of the botanist Jakub Mowszovicz and through that I came to the subject of plants. Mowszowicz was a botanist of Jewish origin who worked at Vilnius (Vilna) University. Before the war he defended his dissertation on the flora of Paneriai meadows. During the war the young botanist Mowszowicz had to hide in the botanical garden. I have found some testimonies and stories that during the war he brought Jewish children from ghetto to the botanical garden. It seemed important to him to show those children the garden and plants, as if to allow them to recover from the horror of that war. This story inspired me to search the archives of children’s faces. That relationship between a plant and a child is common in our culture. We often talk about children as flowers, as plants, as something that grows into the future. And here we face the horror of the war that stops that growth. And stops lives. Looking at the faces of these children was a shocking experience for me” – said the author.

DOVILĖ DAGIENĖ DODA is an artist and photographer who lives and works in Vilnius. In 2020 graduated from Vilnius Academy of Fine Arts, Photography and Media Art with DFA (Doctor of Fine Arts) degree. Research interests include memory, imagination, time, and place in photography. With her latest project on plant memory, the artist is exploring the boundaries of analogue photographic mediums.

Since 2006 she has been participating in group exhibitions and has held several solo shows in Lithuania and abroad. Her series “Boy with a Stick” has been nominated and awarded the second prize at the World Photography Awards 2015. Presented series “Suspended Light: Two Suns” from the project Here Then, There Now, was noticed by International Photography Grant 2018 Experimental category and awarded 3rd place. In 2019 she received the J. Dovydėnas Photography Prize by Lithuanian Photographers Association for the most significant humanistic and documentary photography projects, works of art and exhibitions. In 2020 artist received B. Buračas Photography Art Prize by Lithuanian Cultural Ministry. The phytographic prints presented at the international art fair Art Vilnius‘21 were noticed by the jury of experts. The gallery presenting the artist was elected among the seven best.
“Two elements meet in the exposition: the art of memory – photography, and memory stamped on the leaves of plants. The boundaries of photography are expanded greatly, it is merging with phytography – plant photography, and both of them speak on subtly sensitive subjects. From the aesthetic and ideological point of view this is one of the strongest performances at the fair”, says Laima Kreivytė, the chairwoman of the jury.