Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos darbuotojų darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimas  Etatų skaičius Vidutinis mėnesio bruto darbo
užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais    
2021

2022
I ketvirtis
2022
II ketvirtis
2022
III ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojas 2 2069,00 2226,00 2226,00 2226,00
Metodininkas 3 1158,00 1476,00 1476,00 1476,00
Edukatorius 4 1239,00 1470,00 1470,00 1470,00
Vedėjas 8 1476,00 1846,00 1846,00 1846,00
Bibliografas 2 1168,00 1393,00 1393,00 1393,00
Vyriausiasis
bibliotekininkas
20 1151,00 1398,00 1398,00 1398,00
Vyresnysis bibliotekininkas 12 1020,00 1260,00 1260,00 1260,00
Darbininkas 1 642,00 730,00 730,00 730,00
Kiemsargis 1 642,00 730,00 730,00 730,00
Valytojas 9,25 642,00 730,00 730,00 730,00