Projekto „Kaip (ne)išpūsti iš musės dramblio“ logotipas
Projekto tikslas.
 „Emocijų lagaminų“, lavinamųjų (pojūčius stimuliuojančių) priemonių bei įrangos pagalba stiprinti vaikų ir tėvų emocinę gerovę, skatinti burtis į vieningą sąmoningą bendruomenę, kuriant saugią, atpalaiduojančią ugdomąją erdvę; rengiant kūrybinius, patyriminius edukacijų ciklus, panaudojant visiems lengvai prieinamus išteklius. Mažinti šeimų, kuriose auga sutrikimų turintys vaikai, atskirtį. Gerinti bibliotekos lankytojams suteikiamų paslaugų kokybę, skatinti bibliotekos darbuotojus ir (ar) tėvus, naudoti projekto metu įgytas žinias ir patirtis bei pritaikyti jas įgyvendinant tęstines kūrybines veiklas visai šeimai.

Terminas: 2022 m. balandžio 1 d. – 2022 gruodžio 31 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Projektas „Kaip (ne) išpūsti iš musės dramblio?“ skirtas visai šeimai: vaikams ir tėvams. Remiantis Emocinės paramos centro vadovės Aušros Kurienės žodžiais, tėvų didesnis emocinis pažeidžiamumas tiesiogiai veikia ir vaikų savijautą. Projektu prisidėsime prie vaiko ir tėvų emocinės gerovės kūrimo, skatinsime kūrybiškumą, bendruomeniškumą – mažinsime karantino metu išaugusį vienišumo jausmą, stiprinsime socialines visos šeimos kompetencijas, kursime naujas veiklas ir erdves, kuriose vaikai galės sėkmingai augti, žaisti ir kurti. Kuriama nemokamai prieinama lavinamoji erdvė, kurioje paskaitų ir užsiėmimų metu bus galima sužinoti  „Kaip (ne) išpūsti iš musės dramblio?“, iš vienos pusės, kaip sukurti įdomią, prasmingą, ypatingą, tarpusavio ryšį stiprinančią veiklą sau ir vaikui, pasitelkiant paprastas, turimas, ar lengvai kiekvienam prieinamas priemones (taip iš musės pučiame dramblį). Iš kitos pusės: kartais paprasti, bet gal kiek neįprasti, nepažinti dalykai ir situacijos kelia baimę, nerimą, pasimetimą (nesugebėjimas įvardyti jausmų, negebėjimas valdyti susidariusios situacijos, savęs nuvertinimas), kyla daugybė klausimų, stresas, kuriami mitai, kol apie tai nėra daugiau sužinoma ar patiriama (kaip neišpūsti iš musės dramblio). Projekto veikla orientuota į kokybišką šeimos buvimo kartu laiko kūrimą.

Projekto vadovas:
Inga Dekontienė
(8 46) 314719
vaikai@biblioteka.lt 

 

„Emocijų lagaminai“ – nauja paslauga bibliotekoje

Patyriminė edukacija šeimoms su Sanna Karosas „Ten, kur saulė šviečia“ / 11 19

Patyriminė edukacija „Ten, kur saulė šviečia“ su Sanna Karosas / 10 28

Muzikinis spektaklis „Keverzonė“ 1,5-4 m. vaikams / 10 21 

Užsiėmimų ciklas „Tėvystė be streso“ / spalio 5, 12, 19, 27

Muzikinis užsiėmimas su muzikos terapeute Vita Glinskyte / 10 01

„Kaip kūrybiškai ugdyti vaikus namuose?“ su Indre Neimante / 09 29

Užsiėmimas mažiesiems su muzikos terapeute Vita Glinskyte / 09 19

Muzikinis užsiėmimas mažiesiems su Vita Glinskyte / 09 08

Edukacinis susitikimas su rašytoja Indre Zalieckiene / 08 06 

Kūrybinis užsiėmimas „Spalvotas pasaulis“ su edukologe Indre Neimante / 08 04 

„Stebuklingos spalvos“ su psichologe Sandra Kybransaite / 07 26 

Miuziklas visai šeimai „Pelytės Vivo kuprinė“ / 07 23 

„Šokiai su mažyliais“ su edukologe Indre Neimante / 07 21 

„Šokiai su kūdikiais nešioklėse“ su edukologe Indre Neimante / 07 14

Paskaita šeimai „Emocinio ugdymo svarba“ su Sandra Kybransaite / 06 14

Užsiėmimas mažiesiems „Patyrimas ir kūryba“ su psichologe Sandra Kybransaite / 06 07

„Pojūčių lavinimo svarba“ su psichologe Sandra Kybransaite / 05 31

Kūrybinis užsiėmimas mažiesiems „Žaidžiu ir tyrinėju“ / 05 12

Kūrybinis užsiėmimas mažiesiems „Žaidžiu ir tyrinėju tvariai“ / 04 28