Projekto tikslas. Suteikti asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos žinias.
Terminas: 2022 m. balandžio 4 – 2022 m. rugpjūčio 19 d. (pateikta paraiška dėl tęstinumo)

Projektas finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu organizuojami lietuvių kalbos mokymai, pasitelkiant puikius pedagogus, gebančius perduoti lietuvių kalbos žinias ir užtikrinti, kad edukacijų metu dalyviai pasieks išsikeltų kalbos žinių tikslų. Projekte dalyvaujantys asmenys mokomi lietuvių kalbos pradmenų, siekiant suteikti kalbos žinių gebėjimus ne žemesnio negu A1/A2 lygio. Planuojama apmokyti ne mažiau nei 130 suaugusių asmenų, suteikiant galimybę gauti kursų baigimo pažymėjimus.

Projekto vadovas:
Renata Rudienė
(8 46) 448336
renata.rudiene@biblioteka.lt